Atatürk’ün Nüfus Kayıt Bilgileri

Atatürk’ün Nüfus Kayıt Bilgileri

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Bu belge, Eski Anıtkabir Müze Komutanı Yard. Doç. Dr. Ali Güler tarafından ortaya çıkartılmıştır. Belge’nin çevirisi aşağıdaki gibidir;

Balada isim ve şöhreti ve hal ve sınıfı muharrer olan Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Devlet-i Aliyye’nin tabiiyetini haiz olup ol suretle ceride-i nüfusta nukayyet olduğunu müşir iş bu tezkere ita kılındı…

İsim ve Şöhreti: Gazi Mustafa Kemal Hazretleri
Pederi ismiyle Mahall-i İkameti: Tüccardan Ali Rıza
Validesi İsmiyle Mahall-i İkameti: Zübeyde Hanımefendi
Tarih ve Mahall-i Veladeti: Selanik sene 1296 Bin iki yüz doksanaltı
Dini: İslam
Sanat ve Sıfat ve Hizmet ve İntihap Salahiyeti: Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan
Müteehhil ve Zevcesi Müteaddit Olup olmadığı: Mücerret

KAYNAK

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

TÜRK TARİHİ