BÜYÜK UTANÇ BALKAN SAVAŞI

Osmanlı Devleti’nin, mülkî teşkilatına göre 158 kazayı (ilçe) ihtiva eden 33sancağının yer aldığı Avrupa’daki topraklarının %83’ünü, nüfusunun %69’unu ve bunlaraek olarak devlet gelirlerinin önemli bir kısmı ile önemli ölçüde zirai potansiyelinikaybetmesine, sonrasında ise büyük göçlerin yaşanmasına sebep olan Balkan Savaşları, Türktarihinde, tüm bu kayıpların büyüklüğünün önemini belirten bozgun, hezimet ve facia gibiifadelerle anılmaktadır. Balkan Savaşları sonucu yaşanan göçler, bu facianın […]

Read more

VAHŞETİN ADI KIZIL KMERLER

1960’ların başlarında Fransa’da eğitim görmüş Marksistlerin yönetiminde Prens Norodom Sihanouk’a karşı bir ayaklanmaya katılan komünistler, 1967’de bir köylü isyanında, 1968’de ise hızla yayılan bir kabile ayaklanmasında yer aldılar. Mart 1970’te Prens Sihanouk’u deviren General Lon Nol liderliğindeki sağcı darbeyle Kmer Cumhuriyeti kuruldu. Kızıl Kmerler, Sihanouk’a sadık kalan bazı komutanlarla ittifak kurdular. Darbeden kısa bir süre sonra ABD ve Güney Vietnam birliklerinin ülkeyi işgal etmeleriyle Kamboçya Vietnam Savaşı’nın taraflarından biri durumuna geldi. Yeni rejimin […]

Read more

Çinin Moğol İmparatorluğu Yuan Hanedanı

Kubilay Han Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin’deki Yuan Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatorudur.Toluyun ikinci oğlu; Cengiz Han’ın torunudur. Moğol hanı Mengü’nün kardeşi; İran’daki Moğol İlhanlılar devletinin kurucusu Bağdatı yakıp yıkan ve selçukluları bağlı devlet yapan Hülagü’nün ağabeyidir. Kubilay gençlik yıllarında Çince öğrenmişti ve Çin kültürüne büyük merak duymaktaydı. 1251’de Moğol hükümdarlığına seçilmiş olan kardeşi Mengü, Kubilay’ı Doğu ülkelerini, Hulagü’yü de Batıdaki ülkeleri almaya göndermişti. Güney bölgelerinde (Çin) valilik yaptığı sırada adil yönetimi […]

Read more

ALASKANIN SATIŞI

On dokuzuncu yüzyılda Rusya Alaskası uluslararası ticaretin merkeziydi. Başkent Novoarkhangelsk’te (bugünkü Sitka), tüccarlar Çin kumaşları, çay ve hatta buz ticareti yaparlardı. O zamanlar buzdolabı icat edilmediği için ABD’de buz ihtiyacı olurdu. Bu şehirde gemiler yapılır, fabrikalar inşa edilir kömür çıkarılırdı. Bölgedeki altın madenleri de herkes tarafından bilinirdi. Yani o zamanlar böyle bir toprak parçasını satmak delilikti. Rus tüccarlar mors dişi […]

Read more

Halkına Esir Sultan

Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ). Adının Sancar olduğunu, bu kelimenin Türkçe “saplamak” anlamındaki sançmak kelimesinden türetildiğini belirten kaynaklar da vardır Sencer’in çok güzel yüzlü olduğu , çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığının Ömer Hayyâm tarafından tedavi edilmesine rağmen yüzünde korkunç izler bıraktığı belirtilmektedir. Henüz altı yaşında iken babası Melikşah’ın ölümünün ardından hânedan […]

Read more

ROMANIN DÜŞMANI YAĞMANIN EFENDİSİ VANDALLAR

Vandallar Doğu Germenlerin bir koludur. Önceleri Silezya ve Batı Polonya’da oturan Hasdinglerin baskısıyla yerlerinden oynayan Alanlar, bu kez Vandalları da yerlerinden oynattılar. İS 171’den sonra Karpat Dağları’nın doğu yamaçlarına ve Theniss kıyılarına yerleştiler. 400’de buradan ayrılarak Süevler ve Alemanlarla birlikte batıya yöneldiler. 406’da Ren Irmağı’nı aşarak 409’da İspanya’ya girdiler.Burda bir süre Romaya bağlı yaşadılar. Ancak, sürekli Batı Gotlarının saldırılarıyla yüz […]

Read more

Afrikanın Nefesi Hannibal’ın Avrupa İstilası

Kartacalı Hannibal Barca, M.Ö 247’de Kartaca’da (Tunus yarımadasında kurulmuş olan bir Fenike kolonisi) dünyaya gelir. I. Kartaca Savaşı’nın ünlü kahramanı Kartacalı komutan Hamilcar Barca’ın oğludur. Küçük yaşlarda babası ile savaşlara katılmaya başlar. Babasının isteğiyle, Roma’ya karşı her zaman kin duyacağına dair ant içer. Babasının ölümünün ardından, orduların başına Hamilcar’ın damadı Hasdrubal geçer. Hannibal bu dönemde, M.Ö. 229 civarında Kartaca ordusunda […]

Read more

DYATLOV GEÇİDİ

Soğuk Savaş’ın zirveye ulaştığı yıllarda, İgor Dyatlov’un liderliğinde 10 öğrenci, Avrupa ve Asya’yı ayıran Ural Dağları’nda geziye çıkmıştı. Tümü Yekaterinburg’daki Urallar Politeknik Enstitüsü’nden tecrübeli kayakçılar olan genç kadın ve erkeklerden yalnızca biri hayatta kalacaktı. Dokuzunun cesedi ücra bir dağın tepesinde, korkunç ve izah edilemeyen yaralarla bulundu. Bazıları yarı çıplaktı, ikisinin gözleri çıkarılmış, birinin de dili koparılmıştı. Dyatlov Geçidi vakası olarak […]

Read more

Türkçenin Suçu Ne?

Türkçe Ural Altay dil ailesinden bir dil olup çeşitli şive ve ağız değişiklikleri milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktadır.Şu an dünyada Türkçe ye yakın akraba diller ise Kore dili Japon dili Macar dili Fin dili uzak Moğolca ise yakın akraba dillerden sayılmıştır.Tarihsel gelişim olarak yüzyıllardır çok çeşitli coğrafyalara yayılmıştır. Türk dillerini ilk konuşan devlet Büyük Hun Devletidir bu daha çok Türk ve […]

Read more

Türk Savaş Kudreti

İlk Türk devleti olarak kabül edilen büyük Hun devletinden beri Türk halklarının yaşam tarzı atcılıktır. At binektir, yemektir, yük çekendir,derisi pantolondur börktür,sütü delikana yol açan kımızdır,hızdır,arkadaştır,gösteriştir,yarıştır,savaş ve barıştır.At Türk halklarının herşeyidir yaşam tarzı ona göredir ekmez biçmeyi nadiren tercih eder o nerde ot bulursa Türk orda huzur bulur.O atki yorulmak nedir bilmez ufaktır kolay doyar ot seçmez kıvraktır manevralarda çok […]

Read more
1 2