Bilim, Kuran’daki Bu 14 Gerçeği İspatladı!

Bilim, Kuran’daki Bu 14 Gerçeği İspatladı!

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim 1400 yıl önce indirilmeye başlanmıştır. Peki bu kutsal kitabın bilim dünyasına ışık tuttuğunu biliyor muydunuz? Bilim insanlarının yıllarca araştırdığı, üzerinde çalıştığı bilimsel gerçeklerden Kuran’ı Kerim 1400 yıl önce bahsetmiştir. Gelin asırlar öncesinden bize gelen bu gerçeklerin bir kısmına göz atalım.

1. Dağlar

Kuran-ı Kerim’in Neml suresinin 88. ayetinde ‘Dağları görür de onları donmuş zannedersin. Halbuki onlar, bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır.’ diye buyrulmaktadır. Bu surede dağların geçip gitmesinden bahsedilirken, dünyanın döndüğüne işaret edilmektedir. Şimdi dünya ile birlikte dönüp giden dağlar, Sûr’a üfürüldüğü gün parçalanıp ufalanacak ve yerlerinden kaybolup gideceklerdir. Bilim ise Kuran’ı Kerim’de bahsedilen bu durumu yıllar sonra kanıtlamış ve kısaca şu sonuca ulaşmıştır : Yer kabuğu magmanın üzerinde yüzmekte olup üzerindeki dağlar ve diğer şeyler hareket halindedir. Bu hareket ortalama yılda 1-2 cm olup bu da insanın hissedebileceği bir hız değildir. Bu şekilde hareketsiz zannedilen dağların bulutlar gibi hareket ettiğini bilim ispat etmiştir.

2. Evren Genişliyor

Isaac Newton, kütle çekim yasasını geliştirdikten sonra, Evren’in değişmezliği konusu tartışılmaya başlanmıştır. O yıllarda yani 1700lü yıllarda bütün gök cisimleri bir çekime sahipse evren küçülüyor olmalıydı diye düşünülmüştür. Modern bilim ise evrenin sürekli genişlediğini kanıtlamıştır. Asırlar öncesinden gelen Allah’ın mesajı ise mealen şöyledir: Zariyat Suresi 47 ‘Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz, onu genişleten de biziz.’ Bu sureden de anlaşılacağı üzere yıllar öncesinde evrenin genişlediği Kuran’ı Kerim’de belirtilmiştir.

3. Demir

Demir elementi dünyamızın oluşum sürecinde kendi kendine oluşabilen bir metal değildir. İki tane süper novanın patlaması sonucunda dünyaya indirildiği Hubble teleskobu tarafından da keşfedilen bu deney yaklaşık 1920li yıllarda kamuoyuna tanıtılmıştır. Ancak demirin dünyaya indirildiği bu keşiften yüzyıllar önce Kuran-ı Kerim’de bahsedilmiştir. Hadid suresinin 57. ayetinde bu olaydan şu şekilde bahsedilmektedir : ‘Demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır.’ Bu ayette kullanılan indirdik kelimesi bilim dünyasında kanıtlanmış hadiseye işaret etmektedir.

4. Gökyüzü

Ozon tabakası dünyamızı ultraviyole ışınlardan ve aynı zamanda çarpma tehlikesi olan göktaşlarından korumaktadır. Aynı şekilde Enbiya suresinin 32. ayetinde ‘Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise, gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedir.’ diye buyrulmaktadır. Apaçık ozon tabakası ve onun işlevlerinden bahsetmektedir. Bilim dünyası ise gökyüzü ve ozon tabakasıyla ilgili bu gerçeği Kuran-ı Kerim’den yüzyıllar sonra keşfetmiştir. Eğer ilk başta Kuran-ı Kerim’e bakılsaydı ve o referans alınsaydı belki dünyamız günümüzde daha ileride olurdu. Sizce de öyle değil mi?

5. Anne Karnı

Allah 1400 yıl önce anne karnındaki ceninin şeklini tarif etmiştir. Bilim dünyasının yıllar boyunca araştırdığı bu konu Kuran-ı Kerim’in Nahl ve Mu’minun surelerinde geçmektedir. Bahsi geçen bu surelerde yumurtanın döllenmesi ve anne karnında cenin oluşması bilim dünyasının açıkladığı şekilde açıklanmaktadır. Ancak 1400 yıl gibi uzun bir farkla. Allah, sadece Kuran’ı Kerim’de bahsettiği bilimsel gerçeklerle biz insanlara bir şeyler anlatmaya çalışmamış. Aynı zamanda yarattığı mucizelerle de gücünü ve kuvvetini biz insanlara göstermiştir. Nuh’un Gemisi, Hz.Musa’nın Kızıldeniz’i ortadan ikiye yarması bunlardan sadece birkaçıdır.

6. Yörüngeler

Günümüzde hem dünyanın hem de güneşin kendi etraflarında döndüklerini biliyoruz. Dünya ve gezegenler güneş etrafında dönerken Güneş de onlarla birlikte dönmektedir. Güneş kendi ekseni etrafında döner ama gaz halinde olduğu için katı bir cisim gibi dönmez. Güneş, ekvatorunda kutuplarından daha hızlı bir şekilde döner. 27 günde bir ekvatorunda, 31 günde bir de kutuplarındaki dönüşünü tamamlar. Bunu güneş lekelerini ve diğer solar olayların Güneş üzerindeki hareketini izleyerek anlayabiliyoruz. 400 yıl kadar önce Galileo da Güneş üzerindeki hareketleri inceleyerek bu sonuca ulaşmıştır. Aynı zamanda Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi büyük gaz halindeki gezegenler de ekvatorlarda daha hızlı dönerler. Atom ve atom parçacıklarının hareketleri kendileri için belirlenmiş yörüngelerde hiç durmaksızın akıp gider. Ve bütün kainatta muhteşem akıl almaz bir düzen vardır. Tüm bu bilimsel kanıtlamalardan yüzyıllar önce ise Kuran-ı Kerim Enbiya suresinde yörüngeler şu şekilde anlatılmaktadır : ‘Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede dönerek gitmektedirler.’ Tıpkı bilimsel açıklamada olduğu gibi.

7. Su Döngüsü

İlk kez 1850 yılında Bernard Palissy adında batılı bir bilim insanı su döngüsünden bahsetmiştir. Su döngüsü suyun okyanus ve denizlerden atmosfere, atmosferden yeryüzüne ve yeniden deniz ve okyanuslara ulaşması şeklindeki genel turuna verilen isimdir. Ancak su döngüsünden Kuran-ı Kerim yıllar önce açık ve net bir şekilde bahsetmiştir. Bunu Zümer, Rum, Hicr, Nur ve daha birçok sureden net bir şekilde görmek mümkün. 1400 yıl önce Allah, indirdiği kitapta dünya üzerinde mükemmel bir düzen ve geçiş olduğunu göstermiştir. Hicr suresinin 22. ayeti ise bunun bir kanıtıdır. Ayette ‘Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde saklayan siz değilsiniz.’ diye buyrulmuştur.

8. Ağrı Reseptörleri

Günümüzde bilim dünyasında yeni keşfedilen gerçeklerden biri de ağrı reseptörleridir. Önceleri bilim dünyası, ağrıyı tamamen dış etmenler tarafından beyinde hissedilen bir tepki olarak düşünüyorlarmış. Fakat gün geçtikçe ağrının sadece beyinle alakalı değil deriyle de alakalı bir durum olduğu anlaşılmış. Böylece 21. yüzyılın başlarında ağrı reseptörlerinin varlığı bilim dünyası tarafından duyurulmuştur. Nisa suresi 56. ayette ise Allah şu şekilde buyurmuştur : ‘Şüphe yok ki, âyetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar.’ Yani burada azabı hissetmeleri, tekrar derinin yenilenmesine bağlı olarak ifade edilmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki 21. yüzyılın başlarında keşfedilen bilimsel bir bulgu aslında 1400 yıl önce Kuran-ı Kerim’de bahsedilmiş.

9. Dünyanın Şekli

Francis Drake 1597 yılında dünyanın etrafında dolaşarak dünyanın küre biçiminde olduğunu ispatlamıştır. Drake’den yıllar önce ise Kuran’ı Kerimde Allah ‘Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlaktı yayıp döşedi.’ diye buyurmuştur. Sözü geçen ayette Deha deve kuşu yumurtası şekline getirdi manasına geldiğinden elips şeklinde diye tercüme edilmiştir. Dünya’nın tam bir yuvarlak değil elipsoit şeklinde olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Deve kuşu yumurtasının şekli incelenirse o da elipsoittir.

10. Zaman

1900lü yılların başında makro fizik, fizik dünyasının gelebileceği en üst noktaya ulaşmıştır. 1905 yılında ünlü fizikçi Einstein genel görelilik teorisi ile kuantum fiziğinin temellerini atmıştır. Hac suresi 47. ayette ise ‘Bilinmeli ki rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir.’ diye buyrulmaktadır. Yani bu ayette zamanın mekana bağlı olarak bir değişkenliği olduğu belirtilmektedir. Tıpkı bilim dünyasında Einstein’ın kanıtlayıp temellendirdiği gibi.

11. Cinsiyet

Bir insanın cinsiyetinin belirlenmesi 23. kromozomuna yani X ve Y kromozomuna bağlıdır. Bu kromozomlarda insan hayatının döllenme evresinde bebeğin cinsiyetinin oluşmasında en temel faktördür. Kuran-ı Kerim’de ise erkek ve kadın terimlerine bakarsak tekil halde tamı tamına ayrı ayrı 23 kere geçtiğini görürüz. Kuran-ı Kerim’deki bu küçük ayrıntı sizce de çok ilginç değil mi?

12. Zooloji

İslam dininin kutsal kitabında tabii ki de hayvanlar ve bitkilerden de bahsedilmiştir. Örümceklerin ağ yapması ve ağlarının çok kuvvetli olmasından, karıncalar, çiçekler, meyveler gibi birçok canlının sırlarından kuranda bahsedilmiştir. Nahl suresinde ise bal arısının bal yapacağı çiçeği bilmesi, bulması ilahi sevk neticesinde olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca altıgen petek en az bal mumuyla en fazla saklama alanı sağlaması da yıllar önce Allah tarafından Kuran’da belirtilmiştir. Hayvanlar ve bitkilerle ilgili bu gerçekler ise Kuran-ı Kerim’in yazılmasından çok uzun yıllar sonra bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

13. Biyoloji

Kuran bize biyolojiden de haber vermektedir. Allah’ın, ‘Her canlı şeyi sudan yarattık.’ diye buyurması, ilahiyatçılara göre, ‘Her şeyi sudan canlı kıldık, yahut her canlı şeyi su sebebiyle yarattık.’ manasındadır. Bilime göre ise su hem dünyanın hem de bütün canlıların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. İnsan vücudunun yaklaşık %80-90’ı sudur ve bu yüzden insan besin almadan haftalarca yaşayabilirken susuz ancak birkaç gün yaşamını sürdürebilmektedir. Tıpkı Kuran’ı Kerimde bahsedildiği gibi. Bir kez daha biyoloji alanında da Kuran-ı Kerim ile bilimin birbirini tamamladığını görüyoruz.

14. Tatlı Su ve Tuzlu Su Arasındaki Engel

Kuran’da bahsedilen bir diğer bilimsel gerçek ise tatlı ve tuzlu suyu karıştırmayan bir engelin olmasıdır. Bu engeli 1962’de Alman bilim insanları, Aden Körfezi ile Kızıldeniz’in birleştiği Mendep Boğazı’nda bulmuşlardır. Daha sonra Fransız su altı araştırmacısı Kaptan Cousteau bu su engelinin, bütün denizlerin birleşme noktalarında bulunduğunu tespit etmiştir. Allah ise mealen şöyle buyurmaktadır : Furkan Suresi 53 ‘O ki iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde ve karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.’ diye buyrulmaktadır.


Peki sizler Kuran-ı Kerim ve bilim arasındaki bu bağlantı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

İSLAM