Bir Virüsle Başa Çıkamayan Süper Zalimlerin; GEZEGENLERDE HAYAT KURMA PALAVRALARI!

Bir Virüsle Başa Çıkamayan Süper Zalimlerin; GEZEGENLERDE HAYAT KURMA PALAVRALARI!

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Hücrelerin en büyük düşmanları, “virüs” denilen mikroskobik varlıklardır. Gözle görülemeyen bu iki canlı (hücre ile virüs) arasındaki savaşın, insan hayatında çok büyük önemi vardır. Virüsler kimi zaman grip gibi can sıkıcı hastalıkların sebebi oldukları gibi, kimi zaman da AIDS, Tifo ve şimdi Korona gibi öldürücü hastalıklara neden olmaktadırlar.

Virüslerin hücreye sızmaları; son derece tahripçi, çok gelişmiş saldırı teknikleri nedeniyle de bir o kadar hayret verici bir saldırıdır. Virüsün “strateji”sinin temeli, hücreyi hücrenin kendi silahı ve imkânlarıyla vurmaktır. Kendi kopyalarını üretmek için yaptığı bu saldırı, aslında bir anlamda da bir intihar saldırısıdır. Soyunun devamı için hem kendisini hem de hücreyi feda eder. Hücrelerin, yaşamlarını sürdürebilmek için DNA’larındaki bilgiler doğrultusunda protein üretmek zorunda oldukları bilinmektedir. Virüsler işte bu protein üretiminin önünü keserek, hücreyi proteinle birlikte, virüs üreten bir fabrikaya dönüştürmektedir.

Virüs Denen Bu Cansız Ama Akıllı Düşmanlar, Kimin Tasarımıdır?

Virüsler doğadaki en ilginç özelliğe sahip organik yapılardan biridir. Canlı bir bedene sahip değildirler ve yalnızca bir kalıtım mekanizmasından oluşurlar. Bir virüs, proteinden bir kabuk ve kabuğun içinde kendisine ait bilgileri içeren genetik şifrelerden (DNA veya RNA) ibarettir. Tek başına hayat belirtisi gösteren herhangi bir fonksiyonu veya organeli yoktur. Ancak bir organizmanın içine girdiğinde adeta canlanır ve aktif hale geçer. Bir hücreyle temas ettiği andan itibaren canlı özelliği göstermeye başlar; saldırgan ve dahası akıllı bir canlı haline gelir.

Virüs insan vücuduna karşı olabilecek en akılcı saldırı yöntemini kullanmaktadır. Hücrelerden birisine girmeden önce ayakları ile söz konusu hücrenin kendisine uygun olup olmadığını saptar. Eğer yaptığı test sonucu olumlu ise kendi DNA’sını -yani kabuğunu bir kenara bırakacak olursak bizzat kendisini- hücrenin içine boşaltır.

Bu işlem sonrasında hücrenin içindeki mekanizmalar virüsün oyununa gelirler. Hücreye girmiş olan bu yeni DNA’nın “yabancı” olduğunu anlayamaz ve onu DNA’nın hücrede bulunması gereken yere, yani doğruca çekirdeğin içine taşırlar. Çekirdeğe ulaşan virüsün DNA’sı, burada yer alan DNA’nın arasına karışır. Bu noktadan sonra da, hücre protein ürettiğini sanarak bu yeni virüs DNA’sını çoğaltmaya başlar. Virüsün DNA’sı hücrenin DNA’sının arasına o kadar uyumla gizlenir ki, hücre farkına varamadan üretimini sürdürür.

Bunun farkına varması da gerçekten oldukça zordur: Bir hücreye dalmış virüsün DNA’sını öteki sayısız DNA molekülünden ayırmak, yirmi ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir sayfasına yerleştirilmiş yarım satırlık bir cümleyi arayıp bulmaya benzer. Virüs, bu “uyanık” yöntemi sayesinde, hücrenin kendine ait programlama mekanizmalarına karışmakta ve adeta hücreye ait bir parça haline gelmektedir. Nasıl ki bir yazıda, belirli bir paragraftan sonra eklenecek bir cümlenin bütün bir paragrafın anlamını tam tersi bir yönde değiştirmesi mümkündür. İşte virüs de bu tür bir kritik değişiklik yaparak hücrenin tüm üretim faaliyetini gerçek amacından saptırır: Virüsün DNA’sı, hücrenin çekirdeğindeki “üretim metninin” anlamını tümüyle değiştirebileceği hayati bir yere eklenir.

Normal zamanda kendisine gerekli ve DNA’da şifreleri özel kilitlerle işaretlenmiş proteinlerin dışında hiçbir proteinin -diğer hücrelerle ilgili proteinlerin bile- şifresini okumayan hücre, adeta büyülenmiş gibi kendisini virüs DNA’sının şifrelerini okuyup bu virüsü üretmekten alıkoyamaz. Virüsün hangi güçle hücrenin üretim mekanizmalarını, enzimlerini etki ve kontrolüne aldığı ve kendi şifresini kopyalatıp kendi proteinlerini ürettirdiği halen aydınlanmamış çok esrarengiz bir durumdur. Bu olay hücrenin kaçınılmaz sonunu hazırlar. Ölmekte olan hücre, çekirdekte yer alan hatalı kodlanmış programı üretmek için, tüm enerjisini sonuna kadar kullanır. Sonunda ölür ve parçalanır. Parçalanma ile birlikte, hücrenin adeta kanını emerek çoğalmış olan virüsler, öteki hücrelere sıçrar ve kendilerine yeni kurbanlar bulurlar. Virüslerin bu istilası, büyük bir hızla ilerleyip vücudu kuşatır. Bu istila, eğer vücudun savunma mekanizması olmasa, normal bir insanı birkaç gün içinde öldürecek kadar hızlı bir biçimde ilerleyip yayılır. Ancak söz konusu savunma mekanizması, virüsün vücuda girdiğini çok kısa bir süre içinde fark eder ve hemen büyük bir karşı saldırı başlatır. Bu sayede, en basit bir nezle virüsü ile kolayca ölebilecek olan insan, yaşamını sürdürme fırsatı kazanır.

Virüsün bu ilginç macerası ve tahribatı şaşırtıcı olduğu kadar düşündürücü bir muammadır.

Öncelikle şu sorunun sorulması gerekir: Nasıl olur da doğadaki virüs, insan bedenine girip, onu istila edecek bir bilgiye sahip olmaktadır? Virüsün böyle bir beceriye sahip olabilmesi için, insan hücresini çok iyi tanıması, kendi DNA’sını insan DNA’sının arasına sızabilecek bir biçimde formüle edip özellikle ayarlaması lazımdır. Oysa bunu düşünmek bile mantıksızlıktır. Üstteki cümlede “virüsün kendi DNA’sı” ifadesini kullandık. Ancak virüs zaten bir DNA’dır ve onu kaplayan bir kılıftan ibaret bir varlıktır. İnsan vücudunu tanımak, ona göre kendisini şekillendirmek gibi bir “beceri”ye sahip olması imkânsızdır.

Ortada çok açık bir gerçek vardır: Virüs, insan vücuduna girip, onun DNA’sına sızması için özel olarak yaratılmıştır!

Bunu bir örnekle açıklayabiliriz: Boş bir arazide ilerlerken önce çok gelişmiş bir kapı kilidi, bir süre sonra da tek bir anahtar bulduğunuzu düşünelim. Anahtarı kilide sokar ve onu açtığını görürseniz, ne sonuca varırsınız? Acaba, “hayret, bu demir parçası tesadüfen şu kilidi açıverdi” mi dersiniz, yoksa elinizdeki anahtarın zaten o kilit için yapıldığı, ancak ayrı ayrı yerlere kondukları sonucuna mı varırsınız. Elbette akıl, ikinci seçeneği kabul etmek zorundadır.

Virüsle insan hücresi arasında da bu “anahtar-kilit” ilişkisi söz konusudur. İnsan hücresiyle hiçbir ilişkisi olmayan ve bu şekilde on binlerce yıl doğada ölü olarak duran virüs, insan vücudunun içine bir şekilde girmekte ve hemen gidip hücrenin “kilidini” açmaktadır. Virüsler ilk olarak hücrenin duvarını delmeye başlar; çünkü bu duvarı delebilecek şekilde dizayn edilip yaratılmıştır. Sonra gidip hücrenin DNA’sının arasına karışır; çünkü o DNA’ya uyum gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Bir başka deyişle, virüs, insan vücuduna girip hastalık nedeni olsun diye yaratılmıştır. Allah, imtihan gereği insanın hastalanmaya elverişli olmasını da dilemiştir. Çünkü kibirlenmeye çok eğilimli olan insan, ancak bu tür sıkıntılar sayesinde Allah’a muhtaç ve aciz bir varlık olduğunu fark edebilmektedir. Ne var ki çok koyu bir gaflet ve cehalet nedeniyle, işte dünyayı kasıp kavuran Korona virüsünün İlahi bir uyarı olduğunu düşünen; küfür, kötülük ve nankörlükten tövbe edip Kur’an’a yönelen… Ve bu belanın bir ihtar ve ikaz olduğunu dile getiren ne kadar da seyrektir.

Ancak Allah, hastalığı yaratırken, beraberinde şifayı da yaratır. İşte bu nedenle, virüsü yaratırken, ona karşı muhteşem bir savaş veren savunma sistemini de yaratmıştır. İnsan bu sayede her gün farklı türleriyle karşılaştığı virüslere karşı direnç gösterir.

Bunun yanı sıra, Allah, kimi zaman virüsleri bir “ölüm vesilesi” olarak da kullanır. Allah dilediği kimseye dilediği kadar ömür verir ve bu belirlenmiş süre, Allah’ın dilemesi ile sona erer. İşte virüsler de Allah’ın ölüm için kullandığı “sebep”lerden biridir. Tarih boyu milyonlarca insan sahip oldukları bütün değerlerden, mallarından, eşlerinden, çocuklarından kısaca hayatlarından, hiçbir zaman göremedikleri virüsler yüzünden ayrılıp ölmüşlerdir. Bugün modern tıp; mevcut virüslerin çoğuna çözümler üretirken, yeni ve karşı konamaz virüslerin yaratılıyor oluşu da oldukça anlamlıdır. AIDS, Ebola ve şimdi Korona gibi yeni virüsler, “(Halbuki) Her nerede olursanız (olun), ölüm sizi bulur (ve dünyanızdan koparır)…” (Nisa Suresi: 78) ayetinin hükmüyle, Allah’ın haklarında ölüm kararı verdiği bedenlerin karşı konamaz düşmanları olmayı sürdürmektedirler. Şimdi bir virüsle bile başa çıkmakta zorlanan ve hâlâ Süper Güç sanılan ülkelerin, hayat şartlarının oluşturulması kesinlikle imkânsız olan gezegenlerde yeni yaşam vaatleri kuru hayalden de öte kof yalanlardan ibarettir.

Gezegenlerde Yaşam Niye İmkânsızdır?

Bir uzay aracıyla Güneş Sistemi içinde bir yolculuk yapacak olursak, oldukça ilginç bir tablo ile karşılaşırız. Yolculuğa sistemin en dışından başladığınızı varsayalım. İlk karşılaşacağınız gezegen Pluton‘dur. Bu küçük gök cismi, oldukça “soğuk” bir yerdir. Yaklaşık -238°C kadardır. Bu dondurucu soğukluk içinde gezegenin çok ince bir atmosferi vardır. Ancak atmosfer, sadece, eliptik bir yörüngeye sahip olan gezegenin Güneş’e yakın olduğu dönemlerde gaz halinde bulunmaktadır. Diğer zamanlarda atmosfer bir buz kütlesi haline dönüşür. Kısaca Pluton, ölü bir buz yığınıdır.

Güneş Sistemi’nin merkezine biraz daha ilerlediğinizde, Neptün‘le karşılaşırsınız. Bu gezegen de oldukça “soğuk”tur: Yüzey sıcaklığı -218°C civarındadır. Hidrojen, helyum ve metan gazlarından oluşan atmosferi insan için çok zehirli bir ortamdır. Dahası gezegenin yüzeyinde, hızları saatte 2000 km’ye varan korkunç fırtınalar kopmaktadır.

Merkeze doğru biraz daha ilerleyince Uranüs‘e varırsınız. Uranüs, yapısında yüksek oranda kaya ve buz bulunduran bir “gaz gezegen” konumundadır. Atmosfer sıcaklığı -214°C civarındadır. Hidrojen, helyum ve metan içeren atmosfer yaşama kesinlikle uygun bulunmamaktadır.

Yolculuğa devam ettiğinizde Satürn‘e ulaşırsınız. Güneş Sistemi’nin bu ikinci büyük gezegeni, çevresindeki halkalarla tanınır. Bu halkalar gaz, buz ve kaya parçalarından oluşmaktadır. Asıl ilginç olan Satürn’ün yapısıdır. Gezegen tam anlamıyla bir gaz gezegen durumundadır; kütlesi %75 oranında hidrojen ve %25 oranında helyumdan oluşmaktadır. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan bile düşüktür. Bu nedenle, eğer Satürn’e bir uzay gemisi indirmek isterseniz, bunu yüzebilir bir “şişme bot” olarak tasarlamanız lazımdır. Isı yine çok düşüktür: -178°C.

Biraz daha ilerlediğinizde Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter‘e varırsınız. Kütlesi Dünya’nın 318 katı olan Jüpiter de bir gaz gezegen olmaktadır. Jüpiter gezegeninin atmosferi, yüzeyi ve iç yapısı arasında ayrım yapmak güç olduğundan “atmosfer sıcaklığı” gibi bir kavramı ifade etmek de aynı oranda zordur. Ancak, gezegenin atmosferi sayılabilecek üst kısımlarındaki ısı -143°C’dir. Jüpiter üzerinde bulunan büyük kırmızı renkli lekenin varlığı, Dünya’daki gözlemciler tarafından yaklaşık 300 yıldır bilinmektedir. Bu kırmızı lekenin, içine iki Dünya alacak kadar büyük olan bir fırtınadan başka bir şey olmadığı ise çağımızda anlaşılmıştır. Kısaca Jüpiter, üzerinde hiç kara parçası bulunmayan, delici bir soğuğun hüküm sürdüğü, yüzlerce yıl süren muazzam fırtınaların yaşandığı, manyetik alanı ile her canlıyı anında öldürecek ürpertici bir gezegen konumundadır.

Jüpiter’den sonra Mars gelir. Mars’ın atmosferi yoğun karbondioksit içeren zehirli bir karışımdır. Gezegenin üzerinde hiç su yoktur. Yüzeyde büyük göktaşlarının çarpmasıyla meydana gelen dev kraterlere rastlanır. Çok kuvvetli rüzgarlar ve aylarca süren kum fırtınaları hüküm sürer. Isı -53°C civarındadır. Hakkında yapılan tüm spekülasyonlara rağmen, Mars ölü bir gezegen durumundadır.

Mars’tan sonra karşımıza çıkan mavi gezegeni yani Dünya’yı şimdilik bir kenara bırakalım. Bir sonra varacağımız gezegen Venüs‘tür. Venüs’te, daha önce rastladığımız dondurucu soğukların aksine, yakıcı bir sıcaklık hüküm sürer. Isı yüzeyde yaklaşık 450°C’ye kadar ulaşır. Bu, kurşunu bile eritmeye yetecek bir ısıdır. Venüs’ün bir diğer özelliği, yoğun bir karbondioksit tabakasından oluşan ağır atmosferi olmasıdır. Atmosfer basıncı, yüzeyde 90 atmosferi bulur. Bu, Dünya’daki denizlerin 1 km derinliğindeki basınca eş değer bir basınçtır. Venüs’ün atmosferinde ayrıca kilometrelerce kalınlığa sahip sülfürik asit katmanları bulunmaktadır. Bu yüzden gezegene sürekli öldürücü asit yağmurları yağmaktadır. Cehennemi andıran böyle bir ortamda, hiçbir canlı yaşayamaz.

Hâlâ Güneş’e doğru ilerlemeye devam ederseniz, sistemin en başındaki Merkür gezegenine ulaşırsınız. Merkür’ün en ilginç özelliği, kendi etrafında olağanüstü derecede yavaş dönmesidir. Kendi etrafındaki dönüş hızı, neredeyse Güneş’in etrafında yaptığı dönüş kadar yavaştır. Öyle ki Merkür Güneş etrafında iki kez döndüğünde, kendi etrafında sadece üç kez dönmüş olur. Yani iki yılı, üç gününe eşittir. Gece ile gündüzün bu kadar uzun sürmesi, gezegenin bir yüzünü kızartırken, öteki yüzünü dondurur. Bu nedenle gece ile gündüz arasındaki ısı farkı yaklaşık 1000°C’yi bulmaktadır. Elbette böyle bir ortam, hiçbir canlıyı barındıramayacaktır.

Kısacası, Güneş Sistemi’nde bilinen dokuz gezegenin sekizi (ve bunların burada değinmediğimiz 53 uydusu) içinde, yaşama uygun tek bir gök cismi yoktur. Her biri ölü ve sessiz birer madde (gaz ve toz bulutları) yığınıdır. Ancak mavi gezegen olan bizim Dünya’mız diğerlerinden çok farklıdır. Çünkü atmosferinden yeryüzü şekillerine, ısısından manyetik alanına, elementlerinden Güneş’e olan mesafesine kadar, her türlü dengesiyle, tamamen yaşama uygun olarak yaratılmıştır.

“Adaptasyon” Yanılgısına Karşı Bir Uyarı

Bu hatırlatma özellikle evrim teorisini bilimsel bir gerçek sanmaya alışkın olan ve “adaptasyon” kavramına şiddetle inanan cahil ve gafil insanlaradır.

Adaptasyon; “uyum sağlama” anlamını taşır. Tüm canlıların ortak bir atadan tesadüflerle türediklerini savunan evrim teorisi ise, adaptasyon kavramını yoğun biçimde kullanır. Evrimciler, canlıların içinde yaşadıkları ortamlara uyum sağlaya sağlaya sonuçta yepyeni canlı türlerine dönüştükleri iddiasındadırlar. Bu iddianın geçersizliği, canlıların doğal şartlara uyum sağlama mekanizmalarının sadece belirli sınırlar içinde gerçekleştiğini ve asla bir türü bir başka türe dönüştüremeyeceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ancak bilimsel bir temeli olmamasına rağmen, bazı insanlar kendilerine Dünya’nın yaşam için özel bir gezegen olduğu anlatıldığında, hemen “bu tür bir gezegenin şartlarında böyle bir yaşam çıkmış, başka gezegenlerde ise başka türlü yaşamlar gelişebilir” gibi bir düşünceye kapılırlar. Örneğin Dünya üzerinde bizim gibi insanlar yaşarken, Pluton gibi bir gezegenin üzerinde de, -238°C terleyen, oksijen yerine helyum soluyan ya da su yerine sülfürik asit içen küçük yeşil adamların yaşayabileceğini savunurlar. Hollywood stüdyolarında çevrilen ve bu hayali küçük yeşil adamları resmeden birtakım bilim-kurgu filmlerini de, gerçek sanırlar.

Oysa bu hayal gücünün temelinde cehalet yatmaktadır. Nitekim biyoloji ve biyokimya hakkında bilgisi olan evrimciler bile bu gibi safsataları savunmazlar. Çünkü hayatın sadece belirli elementlerle ve belirli şartlar sağlandığı takdirde var olabileceğinin farkındadırlar.

Karbon Mucizesi

Çünkü hayat sadece belirli elementlerle ve belirli şartlar sağlandığı takdirde var olabilir. Bilimsel gerçekliği olan yegâne hayat modeli “karbon temelli bir hayat”tır ve bilim adamları evrenin hiçbir noktasında başka tür bir fiziksel hayatın olamayacağı sonucuna varmışlardır.

Karbon, periyodik tablodaki altıncı element olmaktadır. Bu atom Dünya üzerindeki yaşamın temel taşıdır, çünkü bütün temel organik moleküller (aminoasitler, proteinler, nükleik asitler gibi) karbon atomunun diğer bazı atomlarla çeşitli şekillerde birleşmesiyle oluşmaktadır. Karbon; hidrojen, oksijen ve azot gibi diğer atomlarla birleşerek vücudumuzdaki milyonlarca farklı tür proteini meydana çıkarır. Karbonun yerini tutabilecek başka bir element yoktur; çünkü başka hiçbir element, karbon gibi sınırsız türde bağ yapma özelliğine sahip bulunmamaktadır. Dolayısıyla evrendeki herhangi bir gezegende hayat var olacaksa, bu mutlaka “karbon temelli” bir hayat olmak durumundadır.

Karbon temelli yaşamın ise değişmez bazı kuralları vardır. Örneğin karbon temelli organik bileşikler (örneğin proteinler) sadece belirli bir ısı aralığında var olmaktadır. 120°C’den yüksek ısılarda parçalanmaya, -20°C’den düşük ısılarda donmaya başlarlar. Sadece ısı değil, ışık, yer çekimi, atmosfer bileşimi, manyetik güç gibi etkenlerin de karbon bazlı bir yaşama izin verebilmeleri için çok dar ve belirli bazı sınırlar içinde olmaları lazımdır. Dünya, işte tam bu dar ve belirli çerçevedeki sınırlara sahip tek gezegen konumundadır. Eğer bu sınırların herhangi biri bozulsa, örneğin Dünya’nın yüzey ısısı 120°C’yi aşsa, artık Dünya üzerinde de yaşam olmayacaktır.

Bu yüzden, ne Dünya’nın ne de bir başka gezegenin üzerinde -238°C terleyen, oksijen yerine helyum soluyan ya da su yerine sülfürik asit içen küçük yeşil adamların yaşaması imkânsızdır. Hayat, ancak çok özel ve belirli şartların yerine getirildiği bir ortamda mümkün olmaktadır. Bir başka deyişle, canlılar, ancak kendileri için özel olarak tasarlanmış bir mekânda yaşayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dünya, Allah’ın canlılığın var olabilmesi için yarattığı özel bir mekândır.

Dünya’nın Isısı

Dünya’nın yaşam için en gerekli şartları, ilk bakışta, ısısı ve atmosferidir. Mavi gezegen, canlıların, özellikle de bizim gibi son derece kompleks canlı varlıkların yaşayabileceği bir ısı değerine ve soluyabileceği bir atmosfere sahip bulunmaktadır. Ancak bu iki etken de, birbirinden son derece farklı faktörlerin her birinin ideal değerlerde belirlenmesiyle gerçekleşmiş olmaktadır. Bunlardan birisi, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığıdır. Elbette ki Dünya, Güneş’e Venüs kadar yakın ya da Jüpiter kadar uzak olsaydı, yaşama imkân verecek bir ısı değerine sahip olamazdı. Karbon bazlı organik moleküller, az önce belirttiğimiz gibi, 120°C ile -20°C arasında değişen bir ısı aralığında oluşabilirler. Güneş Sistemi’nde bu ısı değerine sahip olan yegâne gezegen ise Dünya’dır.

Bu ısı aralığının korunması, elbette Güneş ile Dünya arasındaki mesafe kadar, Güneş’in yaydığı ısı enerjisi ile de yakından ilişkilidir. Hesaplara göre Dünya’ya ulaşan Güneş enerjisindeki %10’luk bir azalma yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakası ile örtülmesiyle sonuçlanacaktır. Enerjinin biraz artması halinde ise tüm canlılar kavrulacaktır. Dünya’nın ideal olan ısısının, gezegen içinde dengeli olarak dağıtımı da son derece önemlidir. Nitekim bu dengenin sağlanması için çok özel bazı tedbirler alınmıştır. Örneğin, Dünya’nın ekseninin 23°27´lık eğimi, kutuplarla ekvator arasındaki atmosferin oluşmasında engel oluşturabilecek aşırı sıcaklığı önler. Eğer bu eğim olmasaydı, kutup bölgeleriyle ekvator arasındaki sıcaklık farkı çok daha artacak ve yaşanabilir bir atmosferin var olması imkânsızlaşacaktı.

Dünya’nın kendi etrafındaki yüksek dönüş hızı da ısının dengeli dağılımına yardımcı olur. Dünya sadece 24 saatlik bir süre içinde kendi etrafını dolaşır ve bu sayede geceler ve gündüzler kısa sürer. Kısa sürdükleri için de gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok azdır. Bu dengenin önemi, bir günü bir yılından daha uzun süren ve bu yüzden gece-gündüz arasındaki ısı farkı 1000°C’yi bulan Merkür ile karşılaştırıldığında görülebilir.

Yeryüzünün şekilleri de ısının dengeli dağılımına yardımcı olur. Dünya’nın ekvatoru ile kutupları arasında yaklaşık 100°C’lik bir ısı farkı vardır. Eğer böyle bir ısı farkı fazla engebesi olmayan bir yüzeyde gerçekleşmiş olsaydı, hızı saatte 1000 km’ye varan fırtınalar Dünya’yı allak bullak ederdi. Oysa ki yeryüzü, ısı farkından dolayı ortaya çıkması muhtemel kuvvetli hava akımlarını bloke edecek engebelerle donatılmıştır. Bu engebeler, yani sıradağlar, Çin’de Himalayalarla başlar, Anadolu’da Toroslarla devam eder ve Avrupa’da Alplere kadar sıradağlar halinde uzanarak batıda Atlas Okyanusu, doğuda Büyük Okyanus’la birleşir. Okyanuslarda ise ekvatorda oluşan fazla ısı, sıvıların ısı farkını dereceli bir şekilde dengelemesi sayesinde kuzeye ve güneye doğru aktarılır.

Bu arada Dünya’nın atmosferinde ısıyı sürekli dengeleyen birtakım otomatik sistemler de vardır. Örneğin bir bölge çok fazla ısındığında su buharlaşması artar ve bulutlar çoğalır. Bu bulutlar ise Güneş’ten gelen ışınların bir kısmını geri yansıtarak aşağıdaki havanın ve yüzeyin daha fazla ısınmasını engeller.

Yerkürenin Kütlesi ve Manyetik Alanı

Dünya’nın Güneş’e olan mesafesi, dönüş hızı ya da yeryüzü şekilleri kadar, büyüklüğü de önemlidir. Dünya’mızı, Dünya’nın kütlesinin sadece %8’i kadar bir kütleye sahip olan Merkür’le, ya da Dünya’dan 318 kat daha büyük bir kütleye sahip olan Jüpiter’le karşılaştırdığımızda, gezegenlerin çok farklı büyüklüklere sahip olabileceklerini görürüz. Peki acaba bu kadar farklı büyüklükteki gezegenler içinde, Dünya’mızın büyüklüğü tesadüfen mi ayarlanmıştır? Elbette hayır! Yerkürenin özelliklerini incelediğimizde, üzerinde yaşadığımız bu gök cisminin tam olması gerektiği büyüklükte olduğu anlaşılacaktır.

Atmosferin Uygunluğu da Bir Harikadır!

Dünya, şimdiye kadar incelediğimiz gibi, hem yaşam için gerekli sıcaklığa, hem gerekli kütleye, hem de yaşamı koruyan özel kalkanlara sahiptir. Ama bunlar Dünya üzerinde canlılığın var olması için yeterli şartlar değildir. Çok önemli bir başka şart, atmosferin yapısıdır. Bilimkurgu filmleri, önceki sayfalarda da değindiğimiz gibi, insanları kimi zaman yanlış yönlendirirler. Bunun bir örneği, bu filmlerde sık sık rastlanan “kolay atmosfer uygunluğu”dur. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşan insanlar, gezegene inmeden önce atmosferinin solunabilir olup olmadığına bakarlar. Genellikle de solunabilir bir atmosfer çıkar. Bu senaryolar, insanoğlunun kolaylıkla ve tesadüfen uygun atmosferler bulabileceği gibi bir izlenim verme amacını gütmektedir. Oysa Dünya’nın atmosferi, yaşam için gerekli son derece özel şartları bir araya getirerek yaratılmış olağanüstü bir karışımdır.

Dünya atmosferi, %77 azot, %21 oksijen ve %1 oranında karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından oluşur. Öncelikle bu gazların en önemlisi ile, oksijenle başlayalım. Oksijen çok önemlidir, çünkü insan gibi kompleks bedenlere sahip canlıların enerji elde etmek için kullandıkları çoğu kimyasal reaksiyon oksijen sayesinde gerçekleşir. Karbon bileşikleri oksijenle reaksiyona girerler. Reaksiyon sonucunda su, karbondioksit ve enerji açığa çıkar. Hücrelerimizde kullandığımız ve ATP (adenosin trifosfat) adı verilen enerji paketçikleri, bu reaksiyonla ortaya çıkarlar. İşte biz de bu nedenle sürekli olarak oksijene ihtiyaç duyarız ve bu ihtiyacı karşılamak için solunum yaparız. İşin ilginç yanı, soluduğumuz havadaki oksijen oranının, son derece hassas dengelerle tespit edilmiş olmasıdır.

Atmosferdeki oksijen oranının dengede kalması da, mükemmel bir “geri dönüşüm” sistemi sayesinde olmaktadır. Hayvanlar devamlı olarak oksijen tüketirler ve kendileri için zehirli olan karbondioksiti üretirler. Bitkiler ise bu işlemin tam tersini gerçekleştirir, ve karbondioksiti hayat verici oksijene çevirerek canlılığın devamını sağlarlar. Her gün bitkiler tarafından milyarlarca ton oksijen bu şekilde üretilerek atmosfere salınır. Bu iki canlı grubu, yani bitkiler ve hayvanlar, eğer aynı reaksiyonu gerçekleştirselerdi Dünya çok kısa sürede yaşanılmaz bir gezegene dönüşürdü. Örneğin hem hayvanlar hem de bitkiler oksijen üretselerdi, atmosfer kısa sürede “yanıcı” bir özellik kazanır ve en ufak bir kıvılcım dev yangınlar çıkarırdı. Sonunda da Dünya dev bir “tüp patlaması”yla yanarak kavrulurdu. Öte yandan eğer hem bitkiler hem de hayvanlar karbondioksit üretselerdi, bu kez atmosferdeki oksijen hızla tükenir ve bir süre sonra canlılar nefes almalarına rağmen “boğularak” toplu halde ölmeye başlarlardı.

Dengeler Mucizesi Allah’ın San’atıdır!

Buraya kadar değindiklerimiz, Dünya’daki yaşam için gerekli dengelerin sadece bir kısmıdır. Yerküreyi incelediğimizde, neredeyse bitmeyecekmiş gibi duran çok daha büyük “yaşam için gerekli dengeler” vardır.

Yer çekimi Dengesi:

-Eğer daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu.

-Eğer daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı.

Güneş’e uzaklık Dengesi:

-Eğer daha fazla olsaydı: Gezegen çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi.

-Eğer daha yakın olsaydı: Gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaşam imkânsızlaşırdı.

Yer kabuğunun kalınlığı Dengesi:

-Eğer daha kalın olsaydı: Atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi.

-Eğer daha ince olsaydı: Hayatı imkânsız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu.

Dünya’nın Kendi Çevresindeki Dönme Hızı Dengesi:

-Eğer daha yavaş olsaydı: Gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu.

-Eğer daha hızlı olsaydı: Atmosfer rüzgârları çok çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkânsızlaştırırdı.

Ay ile Dünya Arasındaki Çekim Etkisi Dengesi:

-Eğer daha fazla olsaydı: Ay’ın şiddetli çekiminin atmosferik şartları, Dünya’nın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu.

-Eğer daha az olsaydı: Şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu.

Dünya’nın Manyetik Alanı Dengesi:

-Eğer daha güçlü olsaydı: Çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu.

-Eğer daha zayıf olsaydı: Güneş Rüzgârı denilen ve Güneş’ten fırlatılan zararlı partiküllere karşı Dünya’nın koruması kalkardı. Her iki durumda da yaşam imkânsız olurdu.

Albedo Etkisi (Yeryüzünden Yansıyan Güneş Işığının, Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işığına Oranı) Dengesi:

-Eğer daha fazla olsaydı: Hızla buzul çağına girilirdi.

-Eğer daha az olsaydı: Sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur, Dünya önce buz dağlarının erimesiyle sular altında kalır daha sonra kavrulurdu.

Atmosferdeki Oksijen ve Azot Oranı Dengesi;

-Eğer daha fazla olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı.

-Eğer daha az olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı.

Atmosferdeki Karbondioksit ve Su Oranı Dengesi:

-Eğer daha fazla olsaydı: Atmosfer çok fazla ısınırdı.

-Eğer daha az olsaydı: Atmosfer ısısı düşerdi.

Ozon Tabakasının Kalınlığı Dengesi:

-Eğer daha fazla olsaydı: Yeryüzü ısısı çok düşerdi.

-Eğer daha az olsaydı: Yeryüzü aşırı ısınır, Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı bir koruma kalmazdı.

Sismik (Deprem) Hareketleri Dengesi:

-Eğer daha fazla olsaydı: Canlılar için sürekli bir yıkım olurdu.

-Eğer daha az olsaydı: Okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz, okyanus ve deniz yaşamı dolayısıyla bütün Dünya canlıları olumsuz etkilenirdi.

Burada sayılanlar Dünya’da yaşamın oluşabilmesi ve canlılığın devam edebilmesi için gereken, son derece hassas dengelerden sadece birkaçıdır. Yalnızca burada sayılanlar bile evrenin ve Dünya’nın tesadüfler sonucunda, rastgele olayların ardı ardına gelmesiyle oluşamayacağını kesin olarak ortaya koymak için yeterlidir.

Tüm bu bilgiler, apaçık bir gerçeği bir kez daha teyit eder niteliktedir: Tüm evreni, yıldızları, gezegenleri, dağları ve denizleri kusursuzca yaratan, insana ve tüm canlılara hayat veren, her şeyi yoktan var etmeye güç yetiren, yarattıklarını insanın emrine veren, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah’tır. Allah’ın bu kusursuz yaratışı bazı Kur’an ayetlerinde şöyle anlatılmaktadır:

(Ey kâfirler, müşrikler, dinsizler ve Darwinistler, söyleyin!) Yaratmak bakımından siz mi daha zorsunuz yoksa gök mü? (Bakınız, Allah) Onu bina edip (böyle mükemmel ve muhteşem yapmıştırGöklerin) Boyunu (tavanını) yükseltmiş, ona belli bir düzen verip (Güneş Sistemini ayarlamıştırBöylece Dünya’nın) Gecesini karartmış, kuşluğunu ağartıp açığa-çıkarmıştır. Bundan sonra yeryüzünü serip döşeyerek (yaşama uygun şartları hazırlamıştır)Ardından da (yeryüzünü yuvarlayıp yaymış ve Dünya’nın gerekli) suyunu ve otlağını çıkarmıştır. (Dünya’nın üzerine) Dağlarını dikip-oturtarak (dönerken sizi sarsmamak için harika tedbirler almıştır)Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere (her şeyi Allah yaratmaktadır).” (Naziat Suresi: 27-33)

Oysa, bugüne kadar uzay yarışları ve hakimiyet savaşları için harcanan ve yüz milyarlarca Doları aşan imkânların onda biri eğer Afrika, Asya ve Avustralya’daki çöl, çorak ve kurak milyonlarca km2’lik verimsiz topraklar; hatta en pahalı yöntem olan denizlerden arıtma ile temiz suya kavuşturulsa, böylece tarım ve hayvancılığa müsait duruma hazırlansa idi, dünyada açlık, kıtlık ve hastalık kalmayacak, bütün insanlar huzura ve refaha kavuşacaklardı. Hatta Grönland’da, Sibirya’da ve Kutup alanlarında yaşama uygun şartların oluşturulması bile, gezegenlerde hayat arayışlarından milyon kere daha ucuz ve kolaydı, üstelik imkân dahilinde bulunmaktaydı. Yani aslında dünyamız 8 milyar insanı değil, 30 milyarı ve daha fazlasını barındıracak imkân ve fırsatlarla donatılmıştı. Ama şu anda yeryüzüne hükmeden bir avuç Siyonist şebekenin, Haçlı emperyalist müşriklerin ve dinsiz devletlerin bunları yapacak inançları, vicdanları ve şefkat duyguları bulunmamaktaydı. Ama göreceksiniz, inşaallah çok yakın bir gelecekte ve herkesi hayrette bırakacak harika sebep ve sistemlerle bir Adil Düzen Medeniyet devrimi yaşanacak ve insanlık bu zulüm, sömürü ve sefalet girdabından kurtulacaktır!..

Hazırlayanlar:

Yakup ÖZÜBÜYÜK – Samet ÇAĞLAYAN

Ahmet ERCÖMERT – Veysel UZUN

KAYNAK

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

İNSAN