Deccal’in Alt Yapı Hazırlığını Üstlenen Küresel Güç Kurumu

Deccal’in Alt Yapı Hazırlığını Üstlenen Küresel Güç Kurumu

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Deccal, insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir.
Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

Deccal’in kelimesi bir şeyi örtmek, kötülüğü süslü göstermek manasındaki
( decl ) kökünden gelen bir sıfattır. Aldatıcı, yalancı, hileci demektir. Çeşitli şeytani yeteneklerle insanları kandıracak bir sistem ve bu sistemi yöneten kişidir.

Kur’ân-ı Kerim de Deccal ile ilgili bir ayet yoktur.
Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili rivayetler vardır.
Resulullah (s.a.v.) hadislerinde: Şüphesiz on alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması, duman, Deccal, Dabbetü’l-arz Yecüc ve Mecüc, güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen’den) bir ateş çıkarak insanları haşr’olacakları yere sürmesi” buyurmuştur.
Kaynakları hadis’i şerif kitap ve sayfalarına (bkz)
1.Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129;
2.Ebu Davud, Melahim, 12;
3.Tirmizi, Fiten, 21;
4.İbn Mace, Fiten, 25, 28)

Deccal’in – yani- CFR – yani – KFR –
dünyayı tek taraflı gören gözü kurmuş olduğu dünyayı yönetme sistemidir. Deccaliyet sitemini bir vücut olarak düşünürsek bu vücudun başı
CFR dir. İngiliz dilinde “C” harfi “K” olarak okunur. Yani
CFR Deccaliyetin iki kaşı arasındaki
KFR harflerini gizler. Bu örgüt kurulduğu ilk yıllarda Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya bağlantılı idi.
CFR, açılımı
(Council on Foreign Relations )
Dış İlişkiler Konseyi Örgüt kuruluşu Birinci Dünya Savaş’ının ardından toplanan Paris Barış Konferansı ile başlar. Konferansa katılan delegeler, 30 Mayıs 1919’da Pariste Hotel Majestic’de uluslararası bir grup kurmak amacıyla toplandılar. Bu toplantıda oluşturulan organizasyona
-Institute of International Affairs-
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adı verildi. Haziran 1919’daki bir toplantıda birbiriyle yardımlaşmayı amaçlayan ayrı kuruluşlar olarak düzenlenmesine karar verildi. Sonuçta merkezi New York’ta olan ve Amerikan dış politikasıyla ilgilenecek olan
(Dipnot: Decca’lin bir ayağı doğu bir ayağı batıda olacak rivayeti )
Council on Foreign Relations (CFR) kuruldu Londra’da da Royal Institute of International Affairs (RIIA) oluşturuldu. Bu, aynı zamanda Chatham House olarak da bilinir ve görevi
İngiliz hükümetinin dış politikasını belirlemekti.Yan kuruluşu olan
The Institute of Pacific Relations
(Pasifik İlişkiler Enstitüsü) sadece Uzakdoğu ilişkilerini düzenlemek için kurulmuştu. Enstitünün benzerleri Paris ve Hamburg’ta da oluşturuldu. Hamburg kolu “Institut für Auswartige Politik”, Paris kolu da
Centre d’Etudes de Politiques Etrangeres
ismi ile oluşturulmuştur.
İşte o yıllarda Amerika büyük ekonomik krizler yaşadığı için,

Deccal planlarına Almanya’yı kullanarak ulaşmayı hesap etti.
Alman ordusunda bir onbaşı olan Hitler’in rütbesini ve siyasi gücünü yükselterek ve Almanya’yı Hitler’e teslim ederek Dünya Savaşı’na hazırladı.
Deccal Yüksek teknolojik silah” tekniklerini Almanya’da Hitler’in eline verdi.
Deccal – yani CFR heyeti, bizzat Alman bilim adamlarını eğiterek o dönemin en güçlü silah ve uçakları hatta
UFO benzeri uçakları bile ürettiler. Ancak bu yüksek askeri güç
Hitler’in aklını başından aldı ve bu güçle dünyaya tek başına sahip olmak istedi.
Bunun üzerine
Deccal emriyle Almanya ve
Hitler yerle bir edilerek mevcut silah ve uzay teknolojisi Almanya’dan Amerika’ya taşındı.

Bu yüksek teknolojiyi geliştirip üretmek üzere de 29 Temmuz 1958’de
♦️NASA ♦️resmen kuruldu.
♦️NASA ♦️Deccal ♦️ CFR ♦️ halen çalışmaya büyük bir gizlilik içinde devam etmektedirler.
♦️NASA ♦️ bu konuda

Rusya

 ile de işbirliği içindedir.
Bu gelişmelerle birlikte
Deccal çalışmalarına hız vererek dünyaya barış ve özgürlük getirme bahanesi ile faaliyetine başladı.

Bu arada
🔥Irak
🔥Afganistan
🔥Libya
🔥Tunus
🔥Mısır
🔥Yemen
🔥Cezayir
özgürlük adı altında
Deccal’in egemenliğine girdi.
🔥Sudan ve
🔥Suriye ise şimdi özgürleştiriliyor. Sırada
İran ❓varmış gibi görünse de
Deccal’in tek gözü tüm Müslüman ülkeleri zaten zayıf birlik beraberliği olmayan sistemleri
Dini ümmet inanaç kavramını milliyetçilik kavramınından sonraya alan
Milliyetçilik adı altında
IRK üstünmüş algısı yaparak iç savaşlara ölümlere sebebiyet vermiştir.
İşte Deccalin “cehennemi cennetmiş gibi göstermesi” budur. Özgürlük cennetinde devletler, kaos cehennemine oradan da iç savaş, fakirlik ve açlığa sürükleniyorlar.
Deccal’in bu oyundaki amacı ise insan nüfusunu ve özellikle de İslam nüfusunu asgariye indirmektir, hatta yok etmektir.
Arap ülkelerinde bu yaşananlar
💥3. Dünya Savaşı’nın başlangıcıdır. Yani
💥3. Dünya Savaşı başlamıştır. Bu savaş
İsrail
İran ve
Türkiye’nin
dahil olması ile daha da alevlenecektir.
Hem de çok yakında…

KAYNAK

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

GİZLİ ÖRGÜTLER