BoZKarGa BENİM FİKRİM DÜŞMANIN HEM SOSYALİZM HEM KAPİTALİZM ÇÜNKÜ BU İKİ MAŞAYI TUTAN ELLER AYNIDIR

DÜŞMANIN HEM SOSYALİZM HEM KAPİTALİZM ÇÜNKÜ BU İKİ MAŞAYI TUTAN ELLER AYNIDIRBeğendiyseniz Paylaşınız.

“Biz düştüğümüz zaman proletarya oluruz, ihtilali yapıp yükseldiğimiz zaman cebimizin korkunç gücü artar” (YAHUDİ PROTOKOLLERİNDEN)

Solculuğu savunan genç! bak sosyalizmi İcat eden Yahudi ne diyor. 0 işine geldiği zaman sosyalist, işine geldiğinde kapitalist olur. 0 hiç bir zaman sosyalizmle Yahudi mülkiyetine düşmanlık getirmemiştir. 

0 Yahudi olmayanların mülklerine düşmandır, sosyalizmle bu düşmanlığı getirmiştir. İşçileri de kendi cebinin dolması için kullanmıştır. Komünizm kendi vatanı olan Sovyetlerde bitmiştir. Sovyet halkına maddi ve manevi hiçbir şey kazandırmamıştır. Oysa sen Yahudi’nin bu oyununun içinde hala çabalıyorsun. Bak! Sosyalizmin kurucusu Karl Marx ne diyor iyi dinle!”


“Eşitlik, müsavat, hürriyet gibi kelimeleri toplumlara bizler atmışızdır. Toplumlar bu kelimelerin arkasındaki manaları düşünmeden yıllarca eşitlik, hürriyet diye bağırmışlardır. Oysa bakmadılar ki doğada bile eşitlik yoktur, bir dağ alçak bir dağ yüksektir”. (YAHUDİ PROTOKOLLERİNDEN)

Tabii hukuku ve bu hukukun hürriyet, eşitlik ve musavaat kelimelerini kitabımızın baş tarafında zikretmiştik. Protokolde de aynı kelimeler geçmektedir. Tabi hukuk laikliği laiklik komünizmi ve Yahudi köleliğini meydana getirmiştir. Türkiye’de de aynı şeyler olmuştur. Laiklik Kemalizmci, Kemalizm komünizmi. komünizm anarşizmi doğurmuştur. Dünya siyaset konjoktöründe komünizm sükut edip Rusya yıkılınca bizdeki komünistlerin çoğu tekrar Kemalizm’e avdet etmişlerdir. Doğdukları yere dönmüşlerdir.

İşte Yunan ve Roma’da olduğu gibi Demokrasi ve la­iklik komünizmi ve anarşizmi, ahlaksızlığı ve kozmopolitliği meydana getirmektedir ve neticede Ya­hudi hakimiyetine hizmet etmektedir.Solcu genç neyin peşinde gittiğini iyi düşün! içiboş sloganlar atmak sana bir şey kazandırmaz. Rusya’nın Kremlinin de Yahudi önderler kuş sütüyle beslenirken, halk soğan, patates, ekmek kuyruklarında beklemektedir. Eşitlik ve hürriyet İslam’dadır.O İslam ki Fatih’in kolunun kesilmesine hüküm vermiştir. 0 İslam ki namaz saflarında herkesi eşit kılmıştır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir sözü İslam peygamberinin sözüdür. İslam devletinde zenginin sermayesinde fakirin kesin hakkı vardır. Zengin bu hakkı vermeye mecburdur, vermezse İslam devleti tarafından zorla alınır. İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz diyen İslam’ın peygamberidir.

Oyunuzu bırakın


Beğendiyseniz Paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

CEVAP YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.