İllüminatinin Aristokratları

İllüminatinin Aristokratları

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Kabala ile Modern Bilim İlişkisi:

Konuya başlamadan önce Kabalist Büyücülerle Ehli Kitap Yahudi ve Hristiyanları Hariç Tutarak Başlayalım.

Konuyu çok uzatmadan birkaç başlık altında toplayacağım inşaAllah.

Kabala nedir.?

Yahudi araştırmacı Shimon Halevi

Tradition of Hidden Knowledge kitabında şunu yazmaktadır.

‘’Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur.’’

İllüminati – Sözde –Aydınlanmış Bireyler– Materyalist düşünceyi benimser bu düşüncenin temel taşlarını eski Mısır büyücü rahiplerinden almaktadır.

Sadece Mısır’la kalmayıp Babil gibi medeniyetler ile harmanladığını Kur’an-i Kerim’de açıkça belirtmektedir.

(Kur’an-i Kerim Bakara, 102 Ayetinde)

Ve onlar, Süleyman’ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi, ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihrive Babil‘deki iki meleğe Harut‘a ve Marut‘a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: ‘Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme.’ demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi.

Erkekle karısını arasını açan şeyi.!!! Hatırladınız mı.?

Beşeri ideolojilerin kadın hakları sloganları size bir şey ifade ediyor mu.? sosyalist kadın laik kadın demokrat özgür kadın feminist kadın ve en son İstanbul sözleşmesi : Tabi ki hatırladınız.::) 

Bing Bang Teorisi:

Kabul Gören Bing Bang Teorisi YahudiRus Bilimadamı: Alexander Friedman Aittir.

Kabalada Bing-Bang teorinin açıklaması şöyledir: Kabalist açıklaması ile birlikte aynen aktarıyorum;

Sınırsız Işığın tek bir noktaya yoğunlaşmasıyla artık bizim de içinde bulunduğumuz tüm ruhsal ve fiziksel evrenleri yaratacak maddesel bir varoluş için gereken başlangıç hazırdır. O idrakimize sığmayacak kadar yüce ve muazzam gücün Sınırsız Işığının tek bir noktaya yoğunlaştığını düşünün. İnanılmaz, akla hayale sığmaz, tasavvur dahi edilemez bir enerjinin(!) tek ve sınırsız derecede küçük bir noktada(!) yoğunlaştığını hayal edin. İşte bundan sonrası Kabalada (Lurianik Kabala), muazzam bir patlama ya da fışkırma ile tüm ruhsal ve fiziksel evrenlerin, alemlerin vücuda getirilmesi eylemiyle ifade edilir. Yabancı gelmedi değil mi? Günümüz bilimi nihayet yüzyılın başında bu açılmayı öngörebildi ve adına da Big-Bang (Büyük Patlama) dedi. Halbuki bu kavram binlerce yıldır başta Kabala olmak üzere pek çok ezoterik öğretinin bilgisi dahilindeydi.

Küre Dünya Teorisi:

İlk küreci Kabalist Pisagor kimdir.?

Ünlü gizli teosofist Helena Blavatsky’nin (1831/1891) doktoru olan Seth Pancoast (1823-1889), Pisagor’un en yüksek dereceli bir Kabalist olduğunu belirtir. Ayrıca, Masonluğun sembollerinin Kabalistik olduğunu ve Pisagor tarafından bilindiğini belirtir. 

İngilterenin Büyük Mason Locası kurucusu Protestan Rahip Dr. James Anderson (1679/1739), 1738 yılında yazdığı Masonluk Savunması adlı kitabında Masonluk’un Pisagor’tan başladığını belirtmiştir. Mason William Hutchinson Masonluk Ruhu adlı kitabında, Masonluğun kuruluşunun Pisagor prensipleri olduğunu belirtmiştir.

Tarihte ilk defa Dünyayı küre olarak gören ve dünyanın merkezde değil dönen bir gök cismi olduğunu iddia eden kişi de Pisagor’dur.

Pisagor “Ay yuvarlak ise Dünya’da yuvarlak olmalı” diye dünyayı küre şeklinde düşünmüştür. Merkezi ateşin etrafında batıdan doğuya olmak üzere on tane gök cismi  dönmektedir: Bu görüş  10 yörünge küresi, Yahudi Kabalistik tanrısı Ein Sof’un 10 küresel sefirotuyla eşleşir.

Evrim Teorisi:

Evrimi savunanların göz bebeği Charles Darwin yazdığı Türlerin Kökeni adlı kitabında -evrim- kelimesi geçmemektedir. 

Evrim kelimesinin eklenmesi yayıncısı mason üstadı olan kabalist büyücü tarafından eklenmiştir.

DipNot:

İşin ilginç yanıkabalist mücadaleye Yahudi ve kabalist olmayan kimselerin de katılmasıdır. Kabala ve ona dayalı pagan öğretiler, sadece Yahudiler içinde değil, Yahudi olmayanlar arasında da yankı bulmuştur.

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

DÜZ DÜNYA - UZAY