Kanatlı Küre Sembolü

Kanatlı Küre Sembolü

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

  1. Bütün antik yakın doğu uygarlıklarında sıklıkla görülen bir ikondur. İkonun ortasında bir disk ve iki yanında kanat vardır. Bahsedilen kanat yırtıcı kuş kanadıdır ve hangi uygarlıkta resmedildiğine bağlı olarak çok az değişiklik gösterir.Bu ikon Sümer, Akad, Babil, Asur, Urartu, Elam, Kenan, Mitanni, Mari, Nuzi, Mısır ve Pers uygarlıklarında görülür. Sıklıkla resmedilir ve sembolik olarak en üstün’ü temsil ederdi. Silindir mühürlerde, tapınaklarda, saraylarda, duvarlarda; kil, metal, ahşap nesnelerin üzerinde; özellikle savaş sahnelerinde krallara ve rahiplere eşlik eder ve tahtlarının üzerinde olacak şekilde havada yüzüyor olarak resmedilirdi.

  1. Nükleer fizikçi Anthony Peratt’in yorumuna göre antik yakın doğu uygarlıklarında sıklıkla resmedilen bu ikon; sıradışı güneş patlamaları nedeniyle oluşan solar wind (güneş rüzgarı) nedeniyle Güneş’in görsel formunun değişmesinden kaynaklanıyor.Güçlü güneş patlamaları Güneş’in yüzeyinden dış uzaya yoğun oranda plazma (iyonize atomaltı parçacıkları) akışına neden olur. bu materyal akışına güneş rüzgarları denir, bu plazma bulutu dünyanın manyetik alanına yaklaştıkça artı ve eksi yüklü iyonlar dünyanın manyetik kutuplarına göre hareket yönlerini değiştireceğinden; Normalde disk olarak görünmesi gereken güneş’in optik bir yanılgı ile sanki kanatları varmış gibi elipsoid bir şekilde görünecektir.Perrat’ın teorisine göre “en üstün”ü temsil eden, kimilerince uzaylılar teorisini destekleyen bu mitolojik ikon tamamen optik bir yanılgının abartılmasıdır.

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

GİZEMLER