Ermenileri çıldırtan gizemli Amerikalı…

Sanal âlemde gerçek kimliğini âdeta devlet sırrı gibi saklayarak sürekli “Holdwater” takma adını kullanan New Yorklu bir işadamı, kurduğupopüler bir internet sitesiyle, yıllardır sistematik biçimde soykırım propagandası yapan Amerikan Ermenileriyle Türkiye adına kıyasıyaçarpışıyor. Bir Gazeteci, 2000’lı yılların başlarından bu yana yayında olan “Uzun Ermeni Masalı” adlı sitesi nedeniyle fanatik Ermenilerden sürekli ölüm tehditleri alan, yayınları hergün defalarca sabote edilen Holdwater’a […]

Read more

Ergenekon’un Yeri

Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve hâlâ da tartışılmaya devam ediyor. Biz de, zaman zaman çeşitli yazılarımızda ve kitaplarımızda kısmen de olsa bu konu üzerinde durmaya çalıştık.228 Bununla beraber eski Türk vatanı veya ana yurdu hususunda bizim görüşümüz Selenge ve Orkun Irmakları kıyıları olması […]

Read more

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçasıdır. Kök-Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı’nın, Türk destanlarının içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk destanlarından biridir. Ergenekon Destanı’nın, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile Anadolu’nun dağlık köylerinde, birtakım gelenek ve göreneklerde etkisi görülmektedir. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı’nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup, bu destanın serbestçe genişletilmiş […]

Read more

Endüstriyel Tavuklar

Bu bilgisel endüstriyel tavuklar hakkında: Şirketler daha fazla para kazanmak uğruna bu masum hayvanlardan nasıl bir Frankenstein ordusu yarattı? Ne gibi bir sağlık riskleri söz konusu? Neler yapabiliriz? Sanılanın aksine tavuklara hormon verilmez. Ama bundan daha kötü olacak şekilde ırk müdahalesi yapılarak doğalarına aykırı olarak hızlı ve aşırı büyümeleri sağlanır. Günümüzdeki tavuklar tarihin hiçbir döneminde yoktu. Bu “Frankenstein” tavuklar, normal […]

Read more

Engizisyon: Tarihçesi, Amaçları, Uygulamaları, Yöntemleri

İznik konseyinde tartışılan önemli konulardan  bir taneside daha önce hakkında dolaylı göndermeler yapılan Şeytan’dır.  Felsefi terimlerle varoluşun özünden önce varolan Şeytan hakkında bir teori yoktur.  Konsiller bu eksikliği kısmen gidermeye çalışmışlar , koseyi örgütleyen Constantinus için önemli teoriler ayıklanmış , kendisini imparatoru ilan ettiği Hristiyanlığın her yöne dağılmasının önüne geçerek Musa dinine varmasını engellemiştir. İznik Konseyi disipliner bir toplantıdır. Konsey […]

Read more

En Büyük Tasarım: Evren

Evrende canlı ya da cansız bütün maddeleri etkileyen değişmez kurallar vardır. İşte bu değişmez kurallar, evrenin de aynı içinde barındırdığı canlılar gibi, kusursuz bir tasarımla yaratıldığını gösteren delillerdir. Bugün daha çok fizikçilerin ilgilendiği bu ipuçları, bizlere maddi yaşama ilişkin yasalar olarak sunulur. Kimi insanların “fizik yasaları” olarak görüp de doğal karşıladığı pek çok özellik, Allah’ın mükemmel yaratışının delillerinden başka bir […]

Read more

Empati ve Ayna Nöronlar

Yazar: Nesrin Dabağlar www.indigodergisi.com “Beni yargılamadan önce, benim makosenlerimle dolaşmalısın!” Empatinin tarifini bilgece yapan bir Kızılderili söylemi bu… Duygusal ve sosyal zekânın en önemli bileşenlerinden birisi olan empatinin sözlük anlamına baktığımızda; kendimizi bir diğer kişinin yerine koyup, onun gibi hissedebilmek ve düşünebilmek olarak tariflenir. Latince’deki “iç, içine, içinde” anlamına gelen “em” ön eki ile Grekçe’deki “duygu, acı, ıstırap, algılama” anlamına […]

Read more

Ele Geçirilemeyen Efsane: Oak Adası Hazinesi

Orada olduğu biliniyor fakat çıkarılamıyor 1795 yılında Kanada’da Oak Adası’nda gömülü bir hazinenin bulunduğu söylentisi duyuldu. O günden beri define avcıları, hazineyi bulmak için yaşamlarını ve servetlerini harcadılar. Aşağıda, sarfedilen çabaları ve definenin neden bulunamadığı anlatılıyor. 1795 Yılının bir yaz günü, Daniel McGinnis adlı 16 yaşında bir delikanlı, Mahone Körfezi’ni kanosuyla geçiyordu. McGinnis, Nova Scotia’nın güney kıyısındaki Mahone Körfezi’nde bir […]

Read more

Eşcinselliğe Sunulan Hormonal Gerekçeler Asılsızdır

Eşcinsellik savunucularının bu sapıklığı meşru göstermek için uydurdukları en meşhur gerekçe: sözde hormonsal dengesizliktir. “Testosteronu az, östrojen çok; ne yapsın zavallılar?” gibi, eşcinselleri acınması ve korunması gereken insanlar gibi gösterme çabalarının arkasında aslında hiçbir bilimsel dayanak yoktur. Bu hormonların az ya da çok olması, kişinin cinsel tercihini, ahlak düzeyini asla etkilemez. Östrojenin yüksek olması bir insanı ahlaksızlığa sürüklemez. Kadınlarda östrojen […]

Read more

El Dorado Efsanesi

Eldorado (İspanyolca: Altın kaplı, altından), Güney Amerikalı bir kabile reisinin vücüduna altın tozu dökerek göldeki ritüel yıkanmalarının yarattığı bir efsanedir. Efsanenin kökeni Mit, 1530’lu yıllarda conquistador (İspanyolca: fatih) Gonzalo Jiménez de Quesada’nın günümüzdeki Kolombiya’nın And Dağları’nda karşılaştığı Muiska yerlilerinden edindiği duyumlarla başlar. İspanyollar yerlilerin köylerini ve hazinelerini çok çabuk ele geçirdiler. Zaman içinde Muiskaların altınları madenlerden çıkarmadıklarını, dağlardan kazandıkları tuz […]

Read more
1 2 3 4 45