El Dorado Efsanesi

Eldorado (İspanyolca: Altın kaplı, altından), Güney Amerikalı bir kabile reisinin vücüduna altın tozu dökerek göldeki ritüel yıkanmalarının yarattığı bir efsanedir. Efsanenin kökeni Mit, 1530’lu yıllarda conquistador (İspanyolca: fatih) Gonzalo Jiménez de Quesada’nın günümüzdeki Kolombiya’nın And Dağları’nda karşılaştığı Muiska yerlilerinden edindiği duyumlarla başlar. İspanyollar yerlilerin köylerini ve hazinelerini çok çabuk ele geçirdiler. Zaman içinde Muiskaların altınları madenlerden çıkarmadıklarını, dağlardan kazandıkları tuz […]

Read more

El Brujo: Peru’daki Lanetli Piramitler

Peru’nun kuzey kıyılarındaki zengin mezarlar içeren piramidin rölyefleri, insanların kelle uçurucu bir tanrıya kurban edilişinin kanlı öykülerini anlatıyor. Ölümden Hemen Önce Moche tutsaklarının ölmeden önce gördüğü son sahnelerden biri, olasılıkla, Huaca Cao Viejo’nun incelikli sanatı idi. Halatla boyunlarından birbirlerine bağlı bir halde tören alanına götürülmüşler ve tarihin en korkunç kurban etme ritüellerinden birine tanıklık etmişlerdi. Bir Moche rahip tutsakların boğazlarını […]

Read more

Efsanelerden Kopup Gelen Yaratıklar

Azmıç ‘Azmıç’ın adı, ‘az’ köküyle bağlantılı olup, Yol Azdıran şeklinde anlamlanır. Karaçay – Balkarların inançlarına göre Şeytâni bir ruh. Belli bir görüntüsü yoktur. İnsanlara düşmandır, kurbanları tek başına yola çıkan insanlardır. Azmıç bu insanları onu tanıyan birisinin sesiyle çağırır. İnsan dönüp cevap verirse Azmıç’ın buyruğu altına girer. Azmıç da bu insanı kayalıklardan aşağı atar. Basilisk Avrupa hikâyelerinde adı geçen efsânevi […]

Read more

EBLA TABLETLERİNİN GİZEM VE MUCİZELERİ

M.Ö. 2500’lü yıllardan kalma Ebla Tabletleri, dinler tarihi açısından çok önemli bilgileri günümüze kadar taşımaktadır. Arkeologlar tarafından bulundukları 1975 yılından itibaren birçok kez araştırma ve tartışma konusu olan Ebla Tabletlerinin en önemli özelliği ise içinde İlahi kitaplarda bahsedilen üç peygamberin adının geçmesidir. Önemli bilgiler içeren bu gizemli tabletlerinin, binlerce yıl sonra bulunması, Kuran’da bildirilen toplulukların durumunun coğrafi olarak da açıklanması […]

Read more

E=mc² : Kütlesiz Kütle

E=mc²’yi Öğretmek Einstein’a göre kütle-enerji ilişkisi, özel görelilik kuramının en önemli sonucudur.Çoğu eğitimci, modern fizik dersinde bu konuyu giriş bilgisi olarak verir. Nükleer fizik problemlerinin çözümünde gerekli olan E=mc², basit matematiksel bir bağıntı olarak ele alınmasına karşın, bu bağıntının ne anlama geldiğini tartışmak çok daha faydalı.Bu bağıntı , madde ve enerjinin doğası hakkında ne söylemekte? Durgun kütle yalnızca kuvvet alanlarının […]

Read more

Düşünce Gücüyle Silahları Yönetecekler!

Royal Society’den yapılan açıklamada, bu araştırmalar sayesinde çok da uzak olmayan bir zamanda, insansız hareket edebilen uçak ve diğer silah sistemlerinin düşünce gücüyle yönetilebileceğine dikkati çekildi. Bilim adamlarını, özellikle askeri teknoloji açısından bakıldığında, elde edilen sonuçların kullanımında dikkatli olunması konusunda uyaran Royal Society, hem hükümet hem uluslararası toplumun, ancak bilim adamlarının da bu araştırmaların aslında yararlı sonuçlarının zarara ve tehlikeye […]

Read more

BÜYÜK UTANÇ BALKAN SAVAŞI

Osmanlı Devleti’nin, mülkî teşkilatına göre 158 kazayı (ilçe) ihtiva eden 33sancağının yer aldığı Avrupa’daki topraklarının %83’ünü, nüfusunun %69’unu ve bunlaraek olarak devlet gelirlerinin önemli bir kısmı ile önemli ölçüde zirai potansiyelinikaybetmesine, sonrasında ise büyük göçlerin yaşanmasına sebep olan Balkan Savaşları, Türktarihinde, tüm bu kayıpların büyüklüğünün önemini belirten bozgun, hezimet ve facia gibiifadelerle anılmaktadır. Balkan Savaşları sonucu yaşanan göçler, bu facianın […]

Read more

Düşler Gezegeni – Dünyamızı Kendimiz Yokediyoruz

Evini yok etme arifesindeki insanoğlu gözünü başka gezegenlere dikiyor… Kalem oynatma meraklısıysan, hele gökyüzünün derinliklerine sevdalanmışsan ve serde hasbelkader müzikle de haşır neşir olmak varsa hayal gücün zengin olur.Yeryüzündeki haksızlıkları, altüst olmuş dengeleri, hiç uğruna akıtılan kanları gördükçe için sızlar isyan edesin gelir. Hayallerine sığınırsın; özgürlüğü, barışı, kardeşliği, dostluğu, cömertliği yüksek erdemler değil de sıradan meziyetler sayan “Düşler Gezegeni”nde yaşamak […]

Read more

Düş Zamanı Anıları: Aborijinler

Avustralya Aborijin sanatı bütün dünyaya sunulmuş dünyanın son büyük sanat geleneğidir. WALLY CARAUNA, 1993 Avrupalılar 1788’de Brîtanya Birinci Filosu’nun Botany Körfezine çıkmasıyla Avustralya’yı ele geçirdiklerinde, ülkeyi kendi Avrupalı değerlerine göre biçimlendirmişlerdir. Avrupalılar kıtanın haritasını çıkarmışlar, devasa araziyi tarlalara ve çiftliklere bölmüşler, sanki boş bir toprakmış gibi doğal yerlerine İngilizce adlar vermişlerdir. Aynı kültürel gelenekten arkeologlar ise, Aborijinler’in Avustralya’ya yerleşme tarihlerini tespit […]

Read more

Dünyayı Kurtaran Adam: Yarbay Stanislav Petrov

26 Eylül 1983 günü, gece 00:40’da, Sovyet Oko uydusu, Amerika’nın kıtalararası balistik füzem(ICBM) üslerinden biri olan Montana’daki Malmstrom Hava Üssü’nden ateşlenen bir füze tespit etti. Füzenin Sovyet topraklarını vurmasına 20 dakika vardı. Moskova yakınlarındaki Serpukhov-15 yeraltı kontrol merkezinde o gece nöbetçi subay olarak Stratejik Füze Kuvvetleri’nden Yarbay Stanislav Petrov bulunuyordu. Petrov’un görevi, uyduların erken uyarı sistemini kontrol etmek ve Sovyet […]

Read more
1 2 3 4 5 45