Tarihten Gizemli Eski Yazı Türleri

Alt Başlıklar İndus YazısıZapotek ve Kıstak YazılarıEtrüsk AlfabesiMeroe YazısıRünik YazıRongorongo İndus Yazısı İndus vadisi mühürlerini kontrollü realizmin küçük şaheserleri ve boylarıyla oranlanamayacak devasa güçlü ama bir bakıma da ona tümüyle bağlı olarak tanımlamak bir abartma olmayacaktır.SIR MORTIMER WHEELER, 1953 İndus Vadisi Uygarlığı, Büyük İskender zamanında bile çoktan kaybolmuştu. İskender’in elçisi Aristoboulos bölgeyi İÖ 326 yılında ziyaret ettiğinde “İndus Nehri yatağını […]

Read more

Eski Uygarlıklarda Dil ve Yazı

Sümerler M.Ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. Bu yazı Akadlar, Elamlılar, Babilliler, Asurlular, Hititler ve Urartuların elinden geçerek değişikliğe uğratıldı ve Fenikelilerde fonetik dil oldu. Fenikeliler kendi alfabelerini çivi yazısından yararlanarak geliştirdiler. Babillerde bulunan en eski yazıtlar, taş tabletlere kazınarak işlenmiş ve her biri bir sözcük ya da düşünceyi temsil eden işaretlerdir (ideograms). Daha sonra […]

Read more

Eski Mısır’ın Özet Tarihi ve Dini Yapısı

Yontmataş devrinde Mısır, tropikal bir iklimin etkisindeydi ve bu iklime uygun bitki örtüsüyle kaplıydı. Konutlar henüz vadinin üstündeydi, başlıca insan etkinlikleriniyse, avcılık ve balıkçılık oluşturuyordu. Yontmataş devri sonunda, bütün Afrika’da bir kaya sanatı gelişti, Yukarı Mısır’daki kayalar ve mağara duvarları, hayvan resimleri, av sahneleri ve gemicilikle ilgili çeşitli görüntülerle süslendi. Cilalıtaş devri başlarında, Nil vadisinin coğrafi oluşumu tamamlandı ve Sahra’da […]

Read more

Eski Mısır’da Büyücülük

Eski Mısır’da son derece doğal olarak bilinen bir olguydu büyüler. Ancak yine de herkes büyü yapamazdı. Bu konuda özel (!) yetenekleri olan tanrılarla (cinlerle) iletisim kurabilen kisiler büyü yapabiliyordu. Büyülerin kimi kötü yani kara büyü niteliğindeydi, kimisi koruma büyüsü kimisi ise büyü bozmaya yarayan büyülerdi. Kara büyülerde genellikle büyü yapılmak istenen kişinin kendisine ait bir sey ele geçirilir ve bunun […]

Read more

Engizisyon: Tarihçesi, Amaçları, Uygulamaları, Yöntemleri

İznik konseyinde tartışılan önemli konulardan  bir taneside daha önce hakkında dolaylı göndermeler yapılan Şeytan’dır.  Felsefi terimlerle varoluşun özünden önce varolan Şeytan hakkında bir teori yoktur.  Konsiller bu eksikliği kısmen gidermeye çalışmışlar , koseyi örgütleyen Constantinus için önemli teoriler ayıklanmış , kendisini imparatoru ilan ettiği Hristiyanlığın her yöne dağılmasının önüne geçerek Musa dinine varmasını engellemiştir. İznik Konseyi disipliner bir toplantıdır. Konsey […]

Read more

BÜYÜK UTANÇ BALKAN SAVAŞI

Osmanlı Devleti’nin, mülkî teşkilatına göre 158 kazayı (ilçe) ihtiva eden 33sancağının yer aldığı Avrupa’daki topraklarının %83’ünü, nüfusunun %69’unu ve bunlaraek olarak devlet gelirlerinin önemli bir kısmı ile önemli ölçüde zirai potansiyelinikaybetmesine, sonrasında ise büyük göçlerin yaşanmasına sebep olan Balkan Savaşları, Türktarihinde, tüm bu kayıpların büyüklüğünün önemini belirten bozgun, hezimet ve facia gibiifadelerle anılmaktadır. Balkan Savaşları sonucu yaşanan göçler, bu facianın […]

Read more

Doğanın Mumyaları

Doğru yerde ölürseniz, doğa cesedinizi doğal bir mumya olarak saklıyor… Kalıntıları görmek pek hoş bir şey olmasa da, doğanın müthiş bir biyolojik zaman kapsülü yaratması herkesi şaşırtıyor. Mumyalama fikri nasıl doğmuş olabilir? Ölüm geldiğinde, bırakın itibarı, bakışları bile koru­mak mümkün değil. Vü­cut birkaç saat içinde ka­tılaşmaya başlıyor, yüz hatları bo­zuluyor, uzuvlar sertleşiyor. Birkaç gün sonra da bağırsaklardaki bakte­riler kontrolsüz olarak […]

Read more

Devlerin Dansı

Tepegözler Mimarisi Neolitik (Cilalı Taş Çağı) insan inşaatçılığa, iri, oyulmamış kayalarla başladı ve bu kayaları harç ya da benzer bir şey kullanmaksızın birbirinin üzerine oturttu. Cilalı Taş Çağı’nın sonları ve onu izleyen Bronz Çağı’nın başlangıcın­da bu tür mimari oldukça gelişti. Bu kaba taştan anıtlar, dünyada görülen en olağanüstü yapıların arasında yer alır, çünkü: Taşları bu yapıların olduğu yere taşımak ve […]

Read more

Çalıntı Kıtalar

Bu kitap Kristof Kolomb hakkında değildir. Onun dahi ya da aptal, haydut ya da aziz, iyi bir denizci ya da şanslı olup olmadığıyla pek ilgilenmiyorum. Amerika kıtasına ayağını basan ilk Avrupalı olup olmadığıyla ya da ne yaptığını bilip bilmediğiyle de ilgilenmiyorum. Vikingler Atlantik’i ondan 500 yıl önce geçmişlerdi; üstelik Kolomb 1506’da öldüğünde, ulaştığı yerin Asya olduğunu sanıyordu hâlâ. Bunlar önemli […]

Read more

Burrows Mağarası

Doç. Dr. Haluk BERKMEN 1982 yılında ABD’nin İllinois eyaletinde ilginç bir mağara bulundu. Olney kasabasına yakın olan bu mağarayı dünyaya tanıtan Russell Burrows adlı şahıs, üzerinde ilginç resimler ve bilinmeyen işaretler kazılmış olan birtakım taşları sergilemeye başladı. Bu taşları inceleyen bilim adamları bunların hangi kültür tarafından ve hangi zamanda oluşturulduklarına karar veremediler. Çünkü, işaretler bir yazıya benzese de hiçbir kızılderili […]

Read more
1 2 3 6