Türk Dünyası

Türk Dünyası

Türk dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını kapsayan Türk dünyası içinde en batıda Kosova, Karadağ, en doğuda Moğolistan yer alır. Bu coğrafyayı Avrasya coğrafyası olarak belirtmek mümkündür.

Türk dünyası, otağ, bozkurt

Esik Kurganı (Issık Kurganı) ve Altın Elbiseli Adam (Khan Uya)

Kurgan Nedir? Kurgan, Orta Asya’da ki eski Türk mezarlarına verilen ad. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Kurganlar tahtalarla, bazen de taşlarla çevrili mezar odalarının üstüne bir metre ile yetmiş metre arasında toprak yığılmasıyla oluşturulur.Kurganlarda asıl mezar odası bazen dikdörtgen, bazen kare veya oval olabiliyordu.Cesedin bulunduğu yere bazen doğrudan ulaşılabiliyor bazen de bu oda altta yer alıyordu. Ceset odasının döşemesi […]

Read more

Ermenileri çıldırtan gizemli Amerikalı…

Sanal âlemde gerçek kimliğini âdeta devlet sırrı gibi saklayarak sürekli “Holdwater” takma adını kullanan New Yorklu bir işadamı, kurduğupopüler bir internet sitesiyle, yıllardır sistematik biçimde soykırım propagandası yapan Amerikan Ermenileriyle Türkiye adına kıyasıyaçarpışıyor. Bir Gazeteci, 2000’lı yılların başlarından bu yana yayında olan “Uzun Ermeni Masalı” adlı sitesi nedeniyle fanatik Ermenilerden sürekli ölüm tehditleri alan, yayınları hergün defalarca sabote edilen Holdwater’a […]

Read more

BÜYÜK UTANÇ BALKAN SAVAŞI

Osmanlı Devleti’nin, mülkî teşkilatına göre 158 kazayı (ilçe) ihtiva eden 33sancağının yer aldığı Avrupa’daki topraklarının %83’ünü, nüfusunun %69’unu ve bunlaraek olarak devlet gelirlerinin önemli bir kısmı ile önemli ölçüde zirai potansiyelinikaybetmesine, sonrasında ise büyük göçlerin yaşanmasına sebep olan Balkan Savaşları, Türktarihinde, tüm bu kayıpların büyüklüğünün önemini belirten bozgun, hezimet ve facia gibiifadelerle anılmaktadır. Balkan Savaşları sonucu yaşanan göçler, bu facianın […]

Read more

Dünya Tarihine Vurulmuş Türk Damgası

74 bin yıl önce başlayan ve bugün Almanya’nın Berlin şehrine kadar uzanan buzul döneminin 12 bin yıl önce sona ermesiyle, dünya ısısı 4-5 C° artmaya başlamıştır. Artan ısıya bağlı olarak buzulların erimesi ve şiddetli yağmurlar nedeniyle deniz ve göllerdeki su seviyesi 125 metre kadar yükselmiş, dünya iklim ve coğrafyasında büyük değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklere Anadolu topraklarından bir örnek verecek olursak; […]

Read more

Cellat Mezarlığı

Ölülerden ve ölümden bahsetmek her zaman korkutmuştur insanoğlunu… Düşünsenize ölümden bu kadar korkan insanların cellatlar için düşündükleri nedir..? Cellatlar ayrı yerlere defnedilmiş Her toplumda cellatlar korkulan hatta kimilerince lanetlenen kişiler olmuşlardır. Öyle ki Osmanlı döneminde cellatlar sadece yaşarken değil, öldükten sonra bile toplum tarafından dışlanmış ve mezarları bile ayrı tutulmuş. Mezar taşlarında yazı yok Eyüp Mezarlığı’ndaki, Pierre Loti kahvesinin çevresinde […]

Read more

Atatürk’ün Vasiyeti: Anka-Heron Projesi

Atatürk’ün Kripto Mesajları Çözülüyor… Son yıllarda Atatürk’ün vasiyeti ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Vasiyet, “çok gizli kasalarda saklanmaktadır” türünden bir çok olur olmaz şeyler anlatılmaktadır. Artık yeri ve zamanı geldiği için, spekülasyonları bir kenara iterek, SIRDAŞ’ta bulunan bir belgeyle; Gazi Paşa, Abdülhamid Han ilişkisini ve Gazi Paşa’nın gerçek vasiyetlerinden şimdilik bir tanesini, 30 Ağustos Zafer Bayram’ı şerefine, orijinal belgeleri ile ilk […]

Read more

Kardeş Katlini Emreden Kanun Defteri Sahte

Fatih  Sultan Mehmet’in “kardeşinin katledilmesi” emrini verdiğinin yazılı olduğu bir çeşit Osmanlı’nın devlet anayasası sayılan Kanunname-i Ali Osman belgesi üzerinde araş tırmalar yaptığını belirtti. Yurtsever, “Tarih kitaplarında Fatih’in kardeş katli maddesinin yer almasına kaynak gösterilen kanun defteri, 1614 yılında devlet katipler başı Bosnalı Hüseyin Bedayi Efendi tarafından Osmanlı Devlet Arşivi’nde bulunan asıl örnekten kopyalanmış. Adı geçen Kanunname-i Ali Osman defterinin kopyalanan […]

Read more

TÜRK ATOM BOMBASI

47 Yıl Önce Çekilen Gizli Fotoğraf Efsane gerçek çıktı; işte 1963 yılında çekilen o 2 kare… Türkiye’nin nükleer başlıklı füzeleri vardı. Ama bu füzeler ABD’nin ‘geçici’ hediyesiydi. Üstelik, NATO ülkelerinden başka gönüllü çıkmayınca ABD, Rusya’ya gözdağı verecek nükleer başlıklı füzelerden 15’ini Türkiye’ye 1961’de teslim etti. ABD 2 bin Türk subay-sivil eğittiİZMİR Çiğli’de konuşlu füzeler için Türkiye’nin toplamda görevlendirdiği asker-sivil personel sayısı […]

Read more

Beni Masonlar Öldürdü !

14 Haziran 1938 tarihinde Atatürk,  Afet İnan’a şunları yazar:“Afet,Vaziyetim şudur; bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek, hususiyetle burundan yapılan atuşman üzerine gelen kusma neticesi, yapılan istirahatları hiçe indirmiştir. İstanbul’a gelince hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissenger’i getirtti…” Dikkat ettiniz mi? Atatürk kendisini yapayalnız hissediyor ve kendisine uzanacak sıcak bir “el” arıyor. Etrafında […]

Read more

OSMANLI EVRAKININ HAZİN HİKAYESİ

Osmanlı Devleti’nin son savaşına girişinin 100. yıldönümünde önemli belgeler ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının ve Osmanlı Devleti’nin son savaşına girişinin 100. Yıldönümünde, Derin Tarih Dergisi saklı Osmanlı belgeleri dosyasını açtı. Çoğu yakılan, bir kısmı da uygun olmayan şartlarda çürümeye bırakılan Osmanlı evrakının hazin hikayesi, derginin Haziran sayısında Gültekin Yıldız’ın kaleminden paylaşıldı. HAPİS BELGELER Önümüzdeki seneler tarihimize mâl olmuş pek […]

Read more
1 2 3 7