BoZKarGa GİZLİ ÖRGÜTLER Şirin baba’nın şapkası mason sembolü olan frig başlığıdır

Şirin baba’nın şapkası mason sembolü olan frig başlığıdırBeğendiyseniz Paylaşınız.

Şirin baba nın şapkası mason sembolü olan frig başlığıdır …Frigya Başlığı güya ÖZGÜRLÜĞÜN simgesi diye yutturuluyor ama aslolan elbette pagan kökenleri MASON=DECCAL uşakları için …
Bu sebeple kurdukları
ülkelere bıraktıkları simgelerden bir tanesi olmuştur…Birleşik Devletler Senatosu forsu üzerindeki MASONİK SİMGE Frigya başlığı

FRİGYA MASON İLLÜMİNATİ DECCAL BAĞLANTISI NEDİR ?

FRİGYA = MASON=İLLÜMİNATİ -DECCAL BAĞLANTISI NEDİR ?

MİTRACILIK VE MASONİK BAĞLANTII DEŞİFRE

ŞEYTANİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ YAPTIKLARI pagan
YANİ şeytana tapma ayinleridir …
BABİL DEN BAŞLAYAYARAK-SÜMER+MISIR-PERS+HİTTİ-FRİG -İON- ROMA VE DİĞER şeytani medeniyetlerin TAPINMA ritüelleri aynıdır…
BİNLERCE YIL ÖNCE YAPILMIŞ TAŞ ŞEKİLLER
STONEHENGE lerden MISIR PİRAMİTLERİNE …GÜNEY AMERİKA DAKİ tapınaklara dek…HEPSİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ MEVCUTTUR:..
BU TAPINMA RİTÜELİNİ BAKIN İŞİN EHLİ NASIL AÇIKLAMIŞ :

” Mithra ayinleri, zamanla Dionysos-Sabazius gizemlerinin yerini alırken, Mithra’nın “mağara”ları da, Babil’den İngiltere’ye kadar yayılan bir alanda, eski tanrıların yeraltı tapınaklarının yerine geçiyordu.”
M. P. Blavatsky, Isis Unveiled ( meşhur şeytani Blavatsky Hitleri de en çok etkileyen kadındır ve büyü vs her türlü PAgan pislikle uğraşmıştır )

Mithra putu FRİG putlarındandır KİBELE de onlardandır…

“Geç Helenistik dönem kötümserliğin egemen olduğu bir çağdı. Bu çağda hem Helen akılcılığı, hem de Doğu’nun otoriter din kurumları iflas etmişti. Her ikisi için de tek çıkar yol, kurulu yasaları yok sayan, akıl ve mantık üstü bir kurtarıcı bulmaktı.”

“Batı’daki Mithra’nın köklerinin, İran’daki Zerdüşt Mithra’sı inançlarında değil de, Mezopotamya ve Anadolu’da tapınılan “daevic” tanrı kültünde bulunma olasılığı daha fazladır. Batı’nın Mithra’sı, kurtarıcı tanrılar çağında, bir kurtarıcı tanrıydı.”

Richard N. Frye, The Heritage of Persia

” Mithra kültü, eski Ari’lerin Ahura-Mazda tapımlarından türemiş ve yaklaşık olarak İÖ on beşinci yüz yılda eski İran’da ortaya çıkmıştır. “Mihr” (Mithra’nın Farsça karşılığı) yalnızca “güneş” anlamına gelen bir sözcük olmakla kalmaz, aynı zamanda “dost, arkadaş” anlamını da taşır. Bu pagan tanrıya özgün tapımın, yani hem güneş tanrısı, hem de sevgi tanrısı olarak tapılmasının, asıl nedeni belki de bu anlamlardan kaynaklanmaktaydı. İÖ üçüncü yüz yıl başlarında, Pers İmparatorluğunun Batı sınırlarında bulunan askeri yönetimler Mithra’ya “ilahi savaşçı” olarak tapmaya başladılar. Mithra, artık sevgi dolu güneş tanrısı olmaktan çıkıp, gücün dostu, askerlerin “yenilmez” tanrısı haline gelmişti.”

Quest for the Past

“Eski Ermenilerin inançları arasında en evrensel olanı Mithra kültüydü. Mithra bir yandan güneş, yani Helios ile, diğer yandan Apollon ve Hermes ile eşdeğerdi. Özgün olarak bu tanrı, Ahura-Mazda’nın yandaşı olarak savaşan bir ışık kaynağı, bir tür melek biçiminde kabul edilmişti. Mithra’nın savaşçı niteliğini daima koruduğu anlaşılmaktadır…Mithra bayramları, Mithrakana’lar, İran’da her yıl yedinci ayın on altıncı gününde kutlanırlardı. “

Barney and Lang, The People of the Hills

” Mithra’cılık Pers ordularının fetihleri ile yayıldı. Pers’lerin muhteşem savaş makinası Suriye, Kalde ve Küçük Asya’ya doğru genişledikçe, Mithra’nın ünü ve etkisi aynı ölçüde gelişiyordu. Ünlü Pers general ve yöneticisi, Darius’un ölümünden sonra bile, Helen kültürünün rekabetine rağmen, Mithra’cılık halkın ilgisini çekmeye devam etti.”

“Mithra’cılık hiç bir zaman Yunanistan’da değerli bulunmadı ve kabul görmedi. Bu ilgi eksikliği, Helen’lerin Pers’lere karşı hissettiği antipatiden ve iki ulusun aralarındaki unutulmaz savaşlardan kaynaklanıyordu. Ancak, bu antipati yalnızca Helen’lere özgü olarak kaldı; zira Hıristiyanlığın başlangıcında, Mithra inancı, Doğu’da İndüs vadisinden, Batı’da Karadeniz’e kıyılarına kadar yayılmış durumdaydı. Mithra’cılık Anadolu yaylasında büyük ölçüde kabul görmüştü. Roma’lılar, Mithra’cılık ile, Aziz Paul’un memleketi Kilikya’da tanıştılar.”

“…Roma’lı askerler kısa sürede Mithra inancını başkentlerine taşıdılar. Helenistik dönemde, Doğu’nun dışında pek fazla tanınmayan Mithra’cılık, böylece tüm İtalya’ya yayıldı.”

Harry Kenison, The Mystery of Mithra

” Mithra kültü, Romalı lejyonerlerce büyük ilgi ve hevesle karşılandı. Mithra’cılık lejyonerlerle birlikte İran’dan Roma’ya, Tunus’a, Ren nehri boylarına ve ta Londra ve Hadrianus surlarına kadar yayıldı. Mithra, insanları Hıristiyanlığa yönlendiren hemen hemen aynı gereksinim ve dürtüleri tatmin etmekteydi, zira rütbe ve karşılıklı sorumlulukların, yerleşik toplumsal statüye göre değil, kapalı bir çevrenin gizli bağlarına göre oluştuğu bir kardeşlik topluluğuydu. Mithra’cılık, Roma İmparatorluğu’nun toplumsal yapısının içine yayılmış ve güçlü sadakat gerektiren bir yeraltı şebekesiydi.”

John Romer, Testament

Kült Uygulamaları

” Diğer gizem dinlerinin aksine, Mithra’cılık yalnızca erkeklere açıktı. Bu nedenle, hiç bir bakımdan evrensel bir inanç olarak değerlendirilmesi olası değildir. Mithra, yenilmeyen ve hiç bir zaman da yenilmeyecek olan güneşi (sol invictus) temsil etmekte ve askerlerin cesaret, başarı ve özgüvenini simgelemekteydi. Kültün etik değerleri, bir asker için gerekli olan özdenetim ve benzeri erdemleri içermekteydi. Bu değerler, Mithra’cılığın Roma ordusunda yaygınlaşmasının ana nedeniydi. İmparatorların koruyuculuğu da oldukça etkin olmuştu. İS İkinci yüz yıldan başlayarak, Roma İmparatorları “invictus” unvanını takınmışlardı.”

Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind

“Mithra’cılık, tanrısal bilginin yedi derecede düzenlendiğini kabul ediyordu. Üyelerin bir dereceden bir sonrakine geçmeleri, her dereceye özgü özel bir inisiyasyon töreni, cesaret ve dayanıklılık sınavları ile gerçekleşmekteydi. Yedi bilgi derecesi, yedi gezegene karşılık geliyor, dereceleri tırmanmak ruhun gezegen katmanlarını aşarak cennete doğru yükselmesini simgeliyordu.”

Ancient Wisdom and Secret Sects

MASONLUKLA İLGİNÇ BENZERLİK TAŞIYAN ÖZELLİKLER :

“Yeni üyenin ölümünü ve bambaşka bir insan olarak yeniden doğumunu simgeleyen inisiyasyonun en düşük derecesi “Sacrement” (dinsel tören) olarak adlandırılırdı.”

Arkon Daraul, Secret Societies

“Liturgy of Mithra” (Mithra Ayini) adlı, Hermetik Gnostizm’in etkisinde olan bir metinde şu sözler yer alır:”Bugün, senden yeniden doğan kişi, ölümsüzlüğe kavuşan sayısız kişilerden biridir…” ve “Yaşam veren doğumun yinelenmesi için yeniden doğan…”

Mircea Eliade, Rites and Symbols of Initiation

“Yükseliş, her biri bir gezegen tarafından yönetilen, yedi inisiyasyon derecesi ile simgeleniyordu: Kuzgun (Merkür), Gelin (Venüs), Asker (Mars), Aslan (Jüpiter), Pers (Ay), Güneşin Habercisi (Güneş) ve Baba (Saturn). En son amaç, kozmosun tüm düzeylerini aşmak ve durağan yıldızlara, sonsuzluğa ulaşmaktı.”

An Encyclopedia of Archetypal Symbolism

“Mağaralarda gizlice düzenlenen ayinlerde, her bir derece için ayrı bir maske ve giysi giyilirdi.”

“Adaylar, Mithra kültüne on iki ayrı sınavdan başarı ile geçerlerse kabul edilirlerdi. Bu sınavlar arasında ateş, su, açlık, soğuk, kırbaçlanma, dağlanma ve kan akıtılması gibi zorlu denemeler vardı. Adayları neredeyse tüketen bu sınav süreci yedi hafta kadar sürerdi. Başarılı olanlar, dinin gizemlerini saklayacaklarına and içerler ve ondan sonra vaftiz edilirlerdi.”

Quest for the Past

“Adaylar gizlilik andı içtikten sonra, yalnızca kült üyelerinin bildikleri kutsal sözcükleri öğrenirlerdi. Adaya sivri bir başlık, üzerinde takımyıldızların resimleri bulunan bol bir tünik ve burç simgeleri ile süslü bir kemer giydirilir, eline bir çoban değneği tutuşturulurdu. Göğsüne takılan altın bir yılan adayın bir Mithra müriti olarak inisiye olduğunu kanıtlardı.”

“Mithra törenlerinin arasında en dikkat çeken uygulama, adayın sahte bir ölüm deneyimi yaşamasıydı. Ölüm, yaşamın yenilenmesinin ve tüm manevi değerlerin baştan oluşturulmasının mantıklı bir hazırlığı olarak düşünülüyordu. Mithra’cılıkta ölüm, yeni bir yaşamın başlangıcıydı. Ölüm ve yeniden doğuş özelliği o denli inandırıcıydı ki, İmparator Commodus, ritüelin uygulamasında gerçek bir cinayet işlemekten kendini alamamış ve töreni lekelemişti.”

Harry Kenison, The Mystery of Mithra

ATEŞ EHLİ VARLIKLARLA İLETİŞİME GEÇME ŞEKLİ TARİF EDİLMİŞ

“Günümüzdeki gizli örgütlerden bazılarının kökeninde bulunması olası olan Mithra’cılığın, bu tür örgütlerin esasını oluşturan bir çok öğeyi içerdiği görülmektedir. Mithra kültü, mensuplarının üzerinde, yüce bir varlıkla gerçek ya da kurgusal bir ilişki kurma deneyimini yaratmaya çabalayan bir eğitim sistemidir. İnsanoğlunun gücünü aşan bazı olayları sağlamak için birtakım sözcüklerin kudretine inanmak, Mithra’cılıkta bulunan büyüsel yönü göstermektedir.”
Arkon Daraul, Secret Societies

Mithra’cılık ve Masonluk

“Mithra’cılığın masonlar için büyük önemi vardır, zira bu eski gizem dini, masonluğun simgelerinin bir çoğunu içermektedir. Mason bilgeliğinin bazı yönlerinde Mithra’cılığın katkısının bulunması pek olasıdır.”

Harry Kenison, The Mystery of Mithra

“Mithra’cılık mukaddes masonluktur.”

Sir Samuel Dill, Roman Society in the Last Century of the Western Empire

“Mason yazarlar, masonlukla Mithra’cılık arasında bir çok benzer noktalar bulunduğunu açıklamışlardır. Bir keresinde, Albert Pike, Masonluğun eski gizem dinlerinin modern mirasçısı olduğunu söylemiştir. Bu benim pek onaylamadığım bir iddiadır. Eski gizem dinleri ile bizim kardeşliğimiz arasında benzerlikler vardır, ancak bu benzerliklerin çoğu yüzeysel niteliktedir ve içerikten çok, örgütlenme ve rit uygulamaları gibi dış özelliklerdedir”

“…Yine de, masonlukla Mithra’cılık arasında bulunan benzerlikler şaşırtıcıdır.”

H. L. Haywood, Mithraism: Freemasonry and Ancient Mysteries

“Mithra inancına bağlı Roma lejyonları Almanya, Fransa ve Britanya Adalarına doğru yayılırken köprüler, yollar ve kaleler inşa etmek için mimarları ve duvarcı ustaları yanlarında götürmüşlerdi. Masonluk ile Mithra’cılığın bazı yönlerden benzerlikler içermesi, buradan kaynaklanıyor olabilir.”

Harry Kenison, The Mystery of Mithra

“Mani’cilik, Mithra’cılığın küllerinden doğmuştur. Roma Katolik kilisesi ve teolojisini düzenlemek için çok çaba harcamış olan Aziz Augustine, önceleri ateşli bir Mani’ciydi. Bu yüzden, Aziz Augustine sayesinde eski Mithra inancının pek çok özelliği Hıristiyanlığa aktarılmıştır. Mani’cilikten Paulisianizm, Paulisianizm’den de Orta Çağın güçlü kültleri olan Kathar’lar, Patari’ler, Waldenses’ler ve Hugenot’lar ile daha nice benzer gelişmeler kaynaklanmıştır. Bu farklı kanallar vasıtasıyla Mithra’cılık Avrupa’da sürüp gitmiştir. Sıkça ileri sürüldüğü gibi, bu eski kültün izlerini mason tören ve simgelerinde bulmak olasıdır. 

Küba Arması ve üzerinde Mason simgesi Frigya başlığı

H. L. Haywood, Mithraism: Freemasonry and Ancient Mysteries

“Masonluk, değişime uğramış Mithracılıktır…ve onun gizli inisiyasyon törenlerinin kalıntılarına sahiptir.”

Ursus Major (www.nwlink.com/justin49/mithra.htm) The Mithraism – Freemasonry Connection

ARAŞTIRMA : M2D
http://www.facebook.com/pages/The-Ottoman-Empire-m2d/148617095189116

Oyunuzu bırakın


Beğendiyseniz Paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

CEVAP YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.