ÇİNLİLERDE DÜZ DÜNYACI

On yedinci yüzyıldan önce Çin’de, iki ana kozmoloji teorisi vardır. 1-Gai Tian Modeli;Gökyüzü kubbe şeklinde bir örtü gibidir, yeryüzü satranç oyunu gibi kare düz bir arazi gibidir. Kuzey kutbu gökyüzünün merkezinde bulunur güneş, ay ve yıldızlar etrafında döner. Gai Tian, ​​güneşin, ayın ve yıldızların doğuşunun gerçekten istila edilmediğini, ancak çok uzakta olduklarında görünmez olduklarını, yakın olduklarında, onların parladığını göreceklerini söylemiştir. […]

Read more

IRAKLILARDA DÜZ DÜNYACI

Irak’ın 1800’lü yılların sonunda Sippar’da keşfedilen hasarlı bir kil tabletin, dünyanın en eski haritası olduğu söyleniyor. Fırat Nehri’nin kıyısında keşfedildi ve 1899’da yayınlandı. Şimdi British Museum’da bulunan hasarlı kil tablet M.Ö. 800 yılına kadar uzanıyor ve dünya düzeninin erken yorumunu gösteriyor. Harita iki dış tanımlı daire ile daireseldir. İç daire bilinen dünyayı ve dış daire deniz tuzunu temsil eder. Babil haritanın […]

Read more

İRANLILARDA DÜZ DÜNYACI

Zerdüştlük inancına göre kozmoloji bilgileri İranda Sasani döneminin Pahlavi geleneğinden ve Bundahišn ve Zādspram dini metinlerinde geçmektedir.Bu metinlere göre, 12000 yıl sürecek bir dünya hayatından bahsetmektedir.Her biri 3000 yıllık dört eşit süreye bölünmüştür.İlk dönem Sonsuz Zaman olarak bilinir.İkinci dönem gökler ve yer yaratlımştır.Sözde Ahuramazda İlk önce dünyayı bir yumurta kabuğu gibi çevreleyen gökyüzünü yarattı (bkz. Bailey, s. 135-36).İkinci yaratım, “yumurtanın” […]

Read more

VİKİNGLERDE DÜZ DÜNYA

Viking adı Eski Norsça vik (dere) sözcüğünden ya da Eski İngilizce wic (kamp) sözcüğünden türemiştir. Nors ise Eski Norsça noord (kuzey) sözcüğünden türemiştir. Erken dönem İskandinav dillerinde “vikingr” sözcüğü “korsan” anlamına gelir.İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda, Faroe Adaları, İskoç halkı ve Rus halklarının bir kısmı Viking kökenlidir. Viking ve Frenk soyundan gelen Normanlar 11.YY.’da Britanya’yı fethetmiş ve İngiltere’nin en güçlü hanedanı […]

Read more

KIZILDERİLİLER DE DÜZ DÜNYA

Navajo , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm Amerikan yerlilerinin en kalabalık ikinci nüfusu olan Navaho’yu , 21. yüzyılın başlarında, çoğu New Mexico , Arizona ve Utah’da yaşayan bir halktır. Nejavolarda kozmoloji inancına göre Baba Gökyüzü Toprak Ana’ya uzanıyor:Aralarındaki boşluk, dünyanın üstünde yaşayan canlılar ve Baba Gökyüzü’nü süsleyen yıldızların yaşadığı yerler.Tüm canlı ve büyüyen şeylerin yaşam gücü, Toprak Ana’dan ve Baba Gökyüzünden […]

Read more

MAYALAR DA DÜZ DÜNYA

Maya Uygarlığı’nın ne zaman ortaya çıktığı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Maya takvimi, Mayalar’ın başlangıcını M.Ö. 3114 olarak işaret etse de, arkeologlar bu büyük uygarlığın M.Ö. 1800 yıllarında Meksika’nın Pasifik kıyısındaki Soconusco bölgesinde başladığı görüşünde. Klasik-öncesi dönem adı verilen bu dönemde Mayalar, Nakbé, Mirador, San Bartolo, Cival gibi büyük kentler ve olağanüstü yapılar inşa ediyor. Mayalar’ın bilinen tarihiyse M.Ö. 250 yılında […]

Read more

İNKALAR DA DÜZ DÜNYA

İnka dini inançları, batı Güney Amerika’daki Andes Dağları’nda onikinci yüzyıldan on altıncı yüzyıla kadar gelişmiştir.Günümüz Kolombiya’sından Şili’ye uzanan bir imparatorluğu kontrol ettiler. Paganist bir din anlayışları vardı. İnkalara göre evren 3 katmandan oluşmaktadır. Üst Katman: Hanan Pacha, üst dünya ve sözde İnka tanrılarının evi idi Viracocha, Pachacamac, Mamacocha ve güneş ve ayın sözde İnka tanrıları burada bulunuyorlardı. İnkalar, iyi bir […]

Read more

GALYALILARDA DÜZ DÜNYA

Keltler ilk kez Yunanlı tarihçi Hecataeus tarafından M.Ö. 517 yılında yunan mitolojilerinde geçmektedir. Cesur, savaşçı, erdemli anlamına gelmektedir. İlk çağ döneminde Avrupa da yaşamış kavimlerden biridir. M.Ö 2000 yıllarında Keltler, anavatanları olan Orta Avrupadan göç etmişlerdir. Günümüzde Kelt Uygarlıkları;İrlanda, İskoçya, Galler, Man Adası olarak bilinmektedir. İrlanda, İskoç ve Galyalıların evreni, üç katmandan oluşurCennet, Dünya ve Yeraltı katmanına tekabül eden Gökyüzü, […]

Read more

TÜRKLERDE DÜZ DÜNYA

Altay Şamanist Türk topluluklarından derlenen metinlerde, evren ile ilgili tasarımların temelde üç katmanlı olduğu görülür. Göktürk Yazıtları’nda da Kültiğin Abidesi’nin doğu cephesi, “Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış ” sözleriyle ve üç katmanlı evren anlayışının ifadesiyle başlar. Gökler ve yer yedi kattır. Hepsi 14 kat etmektedir.Sema katları ile aşağıdaki dünyanın katları arasında insanoğullarının oturduğu yeryüzü […]

Read more

Ye’cüc ve Me’cüc’ü Anlamak

Geçmişte ve günümüzde birçok müfessir, tarihci ve akademisyenler de dahil olmak üzere, semavi bildirimlerde konu edilen “Ye’cüc ve Me’cüc” olayını malesef tam olarak anlayamamıştır. Konuyu dert ediniyor olmamın sebebi şu, özellikle kendini inançlı ve dindar olarak lanse etmeye çalışan büyük bir kitle vardır ve birçok konuda delilleri sadece yazılı metinlerde arayıp bulma çabasındayken teknolojik gelişimleri takip etmekten acze düşmüştür. Bunu […]

Read more