Teotihuacan

Teotihuacan

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Kelime anlamıyla ilgili olarak ;

Tanrıların Doğduğu Yer : Ulusal Antropoloji Müzesi

İnsanların Tanrılaştığı Yer : Graham Hancock

Tanrıların Ortaya Çıktığı Yer : Gerald Messadie

Farklı çevirileri olan Teotihuacan, Mexico ‘nun 40 km kuzeydoğusunda bulunur ve 30 km alanı kapsar.

Teotihuacan (ya da okunuşuyla Teotihuakan) günümüzde Kolomb-öncesi K.Amerika’nın en ünlü kenti olarak kabul edilmektedir. Kimler tarafından kurulduğu ve niçin aniden terkedildiği halen açıklığa kavuşmamış bu kadim metropolun kuruluş tarihi hakkında da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kentten söz eden -hiyeroglifik olmayan- hiçbir metin ve belge bulunmamaktadır.

20.yy.’daki arkeolojik bulgular, Meksika’da Aztek kültüründen önce Toltekler gibi Aztekler’den daha ileri kültürlerin var olduğunu ortaya koymuştur ki, olasılıkla, Teotihuacan’ın kurucuları da bu Aztek-öncesi ileri kültürlerden biridir. Kente “Teotihuacan” adı kenti terkedilmiş haliyle bulan Aztekler tarafından verilmiş olup, Nahuatl dilinde “insanların ilahlar haline geldikleri yer” anlamına gelmektedir. Kentin ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte, kentte sonradan Zapotekler ve Mistekler gibi Maya topluluklarının da yaşamış olduğu ve son kazılarda bulunan bir gliften kente sonradan “değerli adama yeri” adının da verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Fakat kentten çeşitli yazıtlarda Tollan adıyla söz edilmektedir ki, bu ad yüzyıllar sonra Toltekler’in değineceği kayıp başkent Tula’nın (Nahuatl dilinde Tollan Xicocotitlan) adının bir versiyonudur.

René Guénon’a göre Tula binlerce yıl önce batmış olan bir kıtadaki orijinal inisiyatik merkezin adıydı ve bu kıtadan göç etmiş olanlar, diğer kıtalarda kurduklara inisiyatik merkezlere anavatandaki merkeze ithafen bu adı vermişlerdir. Bir Aztek efsanesine göre bu kent insanların vücudunu imal eden ilahların bir araya geldikleri yerdir.Kimi efsanelerde insan soyunu imal eden ilahlar, kimi efsanelerde ise insan kılığına girerek insanlara uygarlığı öğretmiş ve göklere dönmüş bir ilah olan Tüylü yılan tasvirlerinin ilk örneklerine bu kentte rastlanır.

Sit alanı

Teotihuacan sit alanı Mexico’nun 40 km. kuzeydoğusundaki San Juan Teotihuacan Belediyesi sınırları içinde yer almakta olup 30 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. (Koordinatları:19° 41’ Kuzey, 98° 50’Batı) İlk hava fotoğrafları 1960’larda çekilen Teotihuacan’da arkeolojik kazılar 1905’de Léopold Batres ve ekibiyle başlamış, 1910’da Meksika’nın bağımsızlığının yüzüncü yılını kutlamak üzere kentteki piramitlerden en büyüğü olan Güneş Piramidi restore edilmiştir.

Yaklaşık 2.500 yıl önce 150-200.000 kişilik bir nüfusu barındırdığı sanılan kentin ana caddesi Aztekler’in verdiği adla “ölüler yolu” denilen, Güneş Piramidi, Ay Piramidi ve Quetzalcoatl (Tüylü yılan) Tapınağı ve ikinci derecede öneme sahip tapınak ve saraylar ile çevrelenen 1,5 km. uzunluğundaki yoldur. Güney ucunda Ay Piramidi yer alan bu ana yol kuzey-güney eksenini izler. Kent sokakları Milet ve Priene’dekigibi, ızgara sistemine göre düzenlenmiştir. Güneş Piramidi Cholula Büyük Piramidi’nden sonra Amerika’nın ikinci büyük piramidi olup, 65 m. yüksekliğiyle dünyada bilinen piramitler içinde üçüncü yüksek piramit olarak kabul edilir. Piramidin taban ölçüleri 110×130 m.’dir. Piramidin altında, son yıllarda, bir mağarada son bulan 100m.’lik bir tünel keşfedilmiştir. Kazılarda yeşim taşından ve onyx taşından yapılma buluntulara rastlanmıştır. Kentteki resimlerde diğer kimselerden daha görkemli ya da ayrıcalıklı giysilerle resmedilmiş bir kimse tasvirlerine rastlanmaması, arkeologlarda kentin bir kral yerine bir konsey tarafından yönetildiği fikrini uyandırmıştır.

Gizemleri

  • Teotihuacan kentiyle ilgili gizemlerden biri kentte yaşayanların henüz anlaşılamamış bir nedenle kenti aniden terk etmiş olmalarıdır.
  • Teotihuacan kentindeki yapıların konumları, Gize’deki piramitler gibi, Orion Takımyıldızının yerdeki yansıması olacak biçimde ve aynı zamanda, Queatzalcoatl Tapınağı’ndan hareketle gezegenlerin yerdeki yansıması olacak biçimde düzenlenmiştir.
  • Arkeologlar 1906’da Güneş Piramidi’nin belirli bir yüksekliğinde ve ayrıca tapınaklarda kara mika kaplamalarının olduğunu saptamışlardır ki, bölgeye kara mika mineralinin elde edilebileceği en yakın yer Güney Amerika kıtasındaki Brezilya’dır. Bu kara mika kaplamaları arkeologların halen açıklığa kavuşturamamış oldukları bir muamma oluşturmaktadır.

tr.wikipedia.org

Koordinatlar : 19° 41’ Kuzey, 98° 50’Batı

Klasik Arkeologlar tarafından İ.Ö 150’ lerde kurulduğu söylenen şehirle ilgili İ.S 650’lerde çöküş 750’’lerde sebebi bilinmeyen şekilde terkedilmiştir. Döneminin 6 büyük şehrinden biri olan Teotihuacan farklı kültürlerin bir araya geldiği astronomi ve din merkezidir.Kuruluşuyla ilgili Klasik Arkeolojinin İ.Ö 150 tarihlemesine karşın Bölgede bulunan Cuicuilco’nun aktifleşmesi ile çevreye saçtığı lavlar piramitlerden birinin basamaklarının lavlarla kaplanmasına sebep olmuştur.Bu patlamayla ilgili olarak Jeologların ortak tarihlemesi İ.Ö 5000 ‘dir.

Bölgede yaşamış bir çok kültür bulunmaktadır.Bunlardan bir parçasındada Aztek’lerin yaşadığı kesindir.Aztekler piramitleri doğru yorumlayamamışlar bugün bile hala kullanılan Güneş ve Ay piramiti isimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.Halbuki piramitler Ouetzalcoatl – Tezcatlipoca karşılaşmasını temsil etmektedir.Doğu tarafındaki 24 m yükseliğindeki 6 basamaklı Quetzalcoatl piramiti bulunur.

En etkıleyıcı yapı olan guneş piramiti 13 ağustosta guneşın yerleştıği pozısyon olan 15 buçuk derece kuzey batıya yönlendırılmışken, ölüler bulvarı caddesine 15 buçuk derece kuzey doğudan 15 buçuk derece guney batıya uzanır.

Güneş Piramidi.

Güneş Piramiti , Teotihuacan antik kentinin görünümüne hakim dünyanın en büyük üçüncü piramitidir.Temel çevre olarak Mısır Büyük Piramite çok yakın değerdedir.Yükseklik olarak yarısı kadardır.

Yükseklik için temel çevre ve oranı :

Büyük Piramit Güneş Piramiti

6.2800001….: 1 6.2800001…: 1 12.56071….:1 12.56071

2 x Pi için 6.2831853 4 x Pi için 12.566371

Ay Piramidi.

Şehrin kuzey başında ana eksen üzerine ana anıt olarak kurulmuştur. Önünde 5 katmanlı platform bulunur.

Ay piramitinden Güneş Piramitine bakış ve Ölüler Bulvarı.

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

GİZEMLER